Kéményseprés

Kéményseprés tájékoztató

BORSODI KÉMÉNYSEPRŐ

Tájékoztatjuk, hogy 2016.07.01-től a kéményseprő-ipari tevékenységet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja végzi.

B.-A.-Z. megyei csoportjuk elérhetőségei:

· Cím: 3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.

· Telefonszám: 1818

Változások a kéményseprésben

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.

A katasztrófavédelem e települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szektorban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 240 településen a KÉMÉNYSEPRŐ-IPAR SZERV (természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan, valamint társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében) látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig. Megyénkben az Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3.) és Zemplén Idegenforgalmi Kft. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 58.) lát el szolgáltatási tevékenységet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 86. §-a alapján a szolgáltató által bejelentett adatok a közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Ellátási közszolgáltatási területek közhiteles hatósági nyilvántartása:

 1. Kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem) ellátási területe ide kattintva tekinthető meg.
 2. Abakémény Kft. közszolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.
 3. Zemplén Idegenforgalmi Kft. közszolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.

Kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft, melyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel.  Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság  (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a  eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

Ellátási szolgáltatási területek közhiteles hatósági nyilvántartása:

 1. Abakémény Kft. szolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.
 2. Zemplén Idegenforgalmi Kft. szolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.
 3. Kéményseprőipari Kft. szolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.

A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.

A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat kell fizetni.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
 • a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
 • a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
 • a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rendelet
 • a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
 • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

Soha ne adjon készpénzt a kéményseprőnek!

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete állományába tartozó kéményseprők nem kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyféltől. A megrendelésre végzett munkák díját kizárólag számviteli bizonylat ellenében, átutalással lehet rendezni. A katasztrófavédelem kéményseprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája és szolgálati igazolványa. Az állampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem kéményseprő munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőrizzék személyazonosságát.

Július elsején tizenöt megye területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve vette át a kéményseprési feladatokat, és július 18-a óta több száz kéményseprő rója az utakat a kötelező sormunkák elvégzése érdekében.

A közelmúltban a központi ügyfélszolgálatra olyan bejelentés érkezett, hogy valaki vagy valakik, visszaélve az emberek jóhiszeműségével, magukat a katasztrófavédelem kéményseprőinek kiadva pénzt kérnek a munka elvégzése ellenértékeként, ezzel megkárosítva a kéménytulajdonost. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az alkalmazásában tevékenykedő kéményseprők nem kérnek és nem vesznek át készpénzt az ügyféltől, erre nincs jogosultságuk.

Az új szabályozással életbe lépett új típusú kéményseprés legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka – azaz a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként elvégzett kéményellenőrzés és -tisztítás, valamint a négyévente elvégzendő műszaki felülvizsgálat – ingyenes azon magántulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények esetében, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv által felajánlott első két időpont valamelyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést. A megrendelésre elvégzett feladatok ellenértékét pedig kizárólag számviteli bizonylat ellenében, vagy sárga csekken, átutalással lehet megfizetni.

A katasztrófavédelem állományába tartozó kéményseprőt egyértelműen azonosítja munkaruhája és a szolgálati igazolványa. Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a hozzájuk érkező szakembertől az igazolványt és ellenőrizzék személyazonosságát. A kéményseprők feladatuk végeztével a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya részeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs lehetőség.

BM OKF

Ön itt van Kéményseprés tájékoztató