2009. évi rendeletek

Leírás Letöltés

13/2009.(VII.14.) számú rendelet a Borsodnádasd Városi Polgármesteri Hivatal közhatalmi tevékenységén túli közszolgáltatások végzésére történő felhatalmazásáról

5/2009.(III.27.) számú rendelet a szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel

6/2009.(III.27.) számú rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2009. (VIII.28) számú rendelettel, valamint a 19/2009.(IX.25.) számú rendelettel

8/2009. (III.27.) számú rendelet a Borsodnádasdi Szociálpolitikai Kerekasztalról

4/2009.(II.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkezelésre irányuló közszolgáltatási díjról

3/2009. (II.19.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

20/2009. (IX.25) számú rendelete az önkormányzati hatósági ügyben történő elektronikus kapcsolattartásról

7/2009.(III.27.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

24/2009.(XII.18) számú rendelet a Nádasd Kft szolgáltatási díjairól

14/2009. (VII.31) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.19.) számú rendeletének módosításáról

16/2009.(VIII.28.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 23/2009.(X.26.) rendelettel