2010. évi rendeletek

Leírás Letöltés

1/2010. (I.22.) rendelet az iparűzési adóról szóló – a 23/2008.(XI.28.) rendeletével módosított – 12/1991. (X.12.) rendeletének módosításáról

2/2010. (II.19.) sz. rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.19) számú rendelet módosításáról

3/2010. (II.19.) sz. rendelet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról

4/2010. (II.19.) számú rendelet és szöveges indoklás az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
 

A költségvetési rendelet végleges táblái

9/2010. (04.23.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
 

9/2010. (IV.23.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Borsodnádasd Önkormányzat 2009.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

10/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 16/2003. (XI.06.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Vr) módosításáról

10/2010. (IX. 24.) önkormányzati rendelet mellékletei

12/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja tiszteletdíjáról

Jogszabályi keretek összefoglalása

14/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról táblázat

14/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelet az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a folyékony hulladék szállításának díjáról

16/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelet az iparûzési adóról

17/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelet a vállalkozók kommunális adójáról szóló 11/1991. (XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl

18/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl szóló 10/1994. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról