2013.évi rendeletek

Leírás Letöltés

1/2013.(I.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2/2013.(II.15.) rendelet melléklete könyvvizsgálói jelentés

2/2013.(II.15.) rendelet melléklete - szöveges indoklása

2/2013.(II.15.) rendelet melléklete

2/2013.(II.15.) rendelet melléklete

3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

3/2013.(II.15.) vagyonrendelet melléklete

3/2013.(II.15.) vagyonrendelet melléklete

3/2013.(II.15.) vagyonrendelet melléklete

4/2013. (III.29.) Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2009 (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2013.(V.02.) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete

5/2013.(V.02.) melléklete - 1

5/2013.(V.02.) melléklete - 2

6/2013.(V.02.) a 2012. évi költségvetési zárszámadás

6/2013.(V.02.) melléklet - 1

6/2013.(V.02.) melléklet, könyvvizsgálói jelentés

7/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2013.(V.31.) Vagyonrendelet melléklete, forgalomképtelen törzsvagyon

7/2013.(V.31.) Vagyonrendelet melléklete, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 2013

7/2013.(V.31.) Vagyonrendelet melléklete, forgalomképes törzsvagyon 2013

8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2013 melléklete

9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet a közterületek használat engedélyezéséről szóló 11/2001. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodásról

14/2013.(XI.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2013.(XI.15.) önkormányzati rendelet melléklete