ÉMO 5.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)

KEHOP-2.2.1-15-2015-00036

Kedvezményezettek neve:
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
• Arló Nagyközség Önkormányzata
• Borsodnádasd Város Önkormányzata
• Füzesabony Város Önkormányzata
• Sárospatak Város Önkormányzata
Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)
Projektazonosító: KEHOP-2.2.1-15-2015-00036

A projekt támogatási összege:
• Arló: 1 807 844 085 Ft
• Borsodnádasd: 2 154 663 593 Ft
• Füzesabony: 758 999 008 Ft
• Sárospatak:2 724 341 827 Ft
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság: 472 317 172 Ft
• Összesen: 7 918 165 685 Ft
• Támogatás mértéke %-ban: 94,517054%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.11.

A Projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Sárospatak, Füzesabony, Borsodnádasd és Arló közigazgatási területe. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Sárospatak

A város nagyobb része szennyvízelvezető hálózattal ellátott, a projekt keretein belül egyrészt a meglévő csatornahálózatot kell bővíteni, másrészt a már meglévő rendszer rekonstrukcióját is el kell végezni. A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi adottságai mellett (térfogatok, gépészeti jellemzők) tényleges biológiai tisztítókapacitása elmarad az érvényes üzemeltetési engedélyben foglaltakhoz képest, ezért a határértékek távlati betarthatósága végett a telep biológiai tisztítókapacitását növelni szükséges. A szennyvíztisztító telep fejlesztése a meglévő, üzemelő sárospataki szennyvíztisztító telep telekhatárain belül valósul meg a meglévő infrastruktúra felhasználásával és új technológiai egységek létrehozásával.

Arló

Az Arló központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése és új szennyvíztisztító telep létrehozása feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Füzesabony

A Füzesabony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Füzesabonyon elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat üzemel. A város 90%-ban csatornahálózattal ellátott, ezért szükséges a szennyvízcsatorna hálózat bővítése és új bekötések kialakítása. A projekt része Pusztaszikszó településrész is, ahol jelenleg nincs szennyvízcsatorna hálózat. Az elmúlt évek folyamatos rákötései miatt a szennyvíztisztító telep terhelése már meghaladja a telep kapacitását, ezért szükségessé vált a telep bővítése. Szükséges egy korszerű, a legjobb elérhető technológiával kiépített, és a jelenlegi technológiához illeszkedő teleprész kialakítása, továbbá a szennyvíziszap elhelyezéséhez fedett depónia kialakítása is.

Borsodnádasd

Borsodnádasd a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, szennyvíztisztító telep fejlesztése és csatornahálózat bővítése feladattal érintett. A település jelenlegi szennyvíz-csatorna hálózata döntően azbesztcement csövekből áll, a teljes körű csatornázottság nem megoldott. A jelenlegi tisztítómű szintén nem felel meg az igényeknek. A fenti problémák megoldása céljából szükséges a beruházás megvalósítása, a megfelelő szennyvízhálózat és tisztítótelem megépítésével. A régi telep felhagyásra kerül.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.


A Projekt célja

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. Az egészséges, tiszta települések kialakítása, az emberi egészség védelme, a lakosok életminőségének javítása és a környezetterhelés csökkentése szintén megvalósul a projekt által.

Arlón jelenleg egyáltalán nincs kiépített csatornahálózat, így a település célja a szennyvízelvezetés komplett megvalósítása. A községben így egy új szennyvíz tisztító telep épül, valamint 16 km csatornát fektetnek le, ami 1105 házi bekötést tesz lehetővé.

Borsodnádasd településén jelenleg csak az ingatlanok 30%-a van a csatornahálózatra kapcsolva így a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása hiányos. A projekt elsődleges célja, hogy a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon megoldja. A szennyvíztisztító telep jelentős fejlesztése mellett, 1333 db házi bekötés valamint több mint 24 km csatorna lefektetése valósul meg.

Füzesabony városában jelenleg a háztartások 85 %-a van rákötve a szennyvíz hálózatra. További 8 km hosszú gyűjtőcsatorna kiépítésével 338 házi bekötést terveznek megvalósítani, melyhez a meglévő telep kapacitását is növelik.

Sárospatakon a csatornahálózat kiépítettsége jelenleg a vezetékes ivóvíz bekötések arányában 86%-os, ezért a tervezett bővítés, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése szükségszerű jogi, társadalmi, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. Ez a fejlesztés 338 db házi bekötést és több mint 8 km gravitációs gyűjtőcsatorna és 7,8 km nyomóvezeték lefektetést jelent.

Hírek

2019.02.21 -Sárospatak - Ünnepélyes nyitórendezvény és lakossági fórum

Megrendezésre került a projekt nyitórendezvénye, melyen jelen volt Aros János, Sárospatak polgármestere, illetve a Penta Általános Építőipari Kft. képviselője Pogány István. Polgármester Úr köszöntötte e megjelenteket, majd felvázolta a beruház előzményeit, menetrendjét és a lakossági fórum keretében válaszolt a résztvevők kérdéseire.

2019.03.11 - Borsodnádasd - Lakossági fórum

Borsodnádasdon is megrendezésre került a lakossági fórum, melyen jelen volt Kormos Krisztián, Bolrsodnádasd polgármestere, valamint Pogány István, a Penta Általános Építőipari Kft képviselője. Itt is válaszoltak a lakosság kérdéseira a projekt bemutatása után.

2019.03.12 - Füzesabony - Lakossági fórum

Füzesabonyban a kivitelezőt ismét Pogány István képviselte a lakossági fórumon, aki Nagy Csaba Polgármester Úrral egyetemben válaszolt a lakosság kérdéseire.

2019.03.19 - Arló - Lakossági fórum

A görbeházi lakossági fórumon szintén Pogány István válaszolt a lakosság kérdéseire a kivitelező részéről Vámos Istvánné Polgármesterrel egyetemben.