Tájékoztatás a személyes ügyfélszolgálati irodák nyitvatartásáról

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. július 7. napján fellépett technikai probléma elhárítása megtörtént, ezért ügyfélszolgálati irodáinkban 2020. július 14-től ismételten biztosítjuk a személyes ügyintézés lehetőségét.

A járványügyi készültségi időszak alatt, ügyfeleink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében az ügyfélszolgálatokra való belépés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése.

Ügyfélszolgálati irodáinkban munkatársainkon kívül Ózdon átmenetileg maximum 1 fő tartózkodhat.

A természetes személy ingatlanhasználóknak a gyűjtőzsákok átvételéhez július 1-jétől nem szükséges időpontot kérniük e-mailen keresztül, az ingyenesen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok előzetes bejelentkezés nélkül is igényelhetők.

Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézhetik: bejelentés; változás bejelentés; szerződéskötés; szerződésmódosítás; általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, hulladékudvar igénybevétel; üveg-, zöld- és szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylés.

Együttműködésüket megköszönve,

BMH Nonprofit Kft.

Szurasenko Dániel koncert elmarad

Tisztelt Érdeklődők!

Sajnálattal közlöljük, hogy a 2020.07.13. hétfő délután 16:00 órára tervezett Szurasenko Dániel koncert technikai okok miatt elmarad!

Megértésüket köszönjük!

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

2020. évi határszemle végrehajtása Borsodnádasd település határában

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 5. §-ban foglalt jogkörben eljárva, az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 99-102. §-aiban foglalt rendelkezések alapján az alábbi

FELHÍVÁST

teszi közzé.

Felhívja Borsodnádasd település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől a határszemle kezdeti időpontáig, azaz

2020. július 14-ig

személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

További részletek az IDE KATTINTVA olvasható pdf formában.

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  Kormányablak busz

 2020. július 14. napján (kedd)

és

2020. július 28. napján (kedd)

 érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója.

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, - akik számlaszámmal nem rendelkeznek - hogy a június havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. július 06-a (hétfő) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Tájékoztatás ügyeleti ellátással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az orvosi ügyeleti ellátás korábban ismertetett problémái ugyan nem oldódtak meg, mindezek ellenére – figyelembe véve a térség közel 12 ezer lakos ellátásának biztonságát – az elkövetkezendő hónapokban az ügyeleti ellátásban változás nem várható.

Az orvosi ügyelet helyben a megszokott helyen, időben és módon érhető el.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Borsodnádasd, 2020. július 25.

Kormos Krisztián
polgármester   

Felhívás nyári diákmunkára

Borsodnádasd Város Önkormányzata a B.A.Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal foglalkoztatási Osztályával közösen nyári diákmunkát hirdet 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására az alábbi időpontokban:

 • 2020. július 15. - 2020. augusztus 14.
 • 2020. augusztus 01. - 2020. augusztus 31.

A program keretében napi 6 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség.

Jelentkezéskor a diákok a személyes irataikon kívül hozzanak magukkal diákigazolványt vagy iskolalátogatási igazolást.

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

Jelentkezés személyesen a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal épületében Ferenczné Szabó Csilla ügyintézőnél, telefonon a 06-21/345-7040 telefonszámon.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében a fű növekedése felgyorsult, valamint a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék a nem megfelelően kitakarított árokból kilépve az utakban és járdákban kárt okoz. Az önkormányzat az elmúlt években a lehetőségéhez mérten mindenhol levágta és elszállította a közterületen és a lakosság háza előtti területekről a füvet és kitakarította a csapadékvíz elvezető árkokat. Az idei évben a közfoglakoztatási létszám jelentős csökkenése miatt a lakosság előtti közterületen nem tudja ezeket a plusz feladatokat magára vállalni és ellátni. Ezért felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok előtt a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendeletére, különösen figyelemmel a rendelet 6.§-ra ami vonatkozik az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladataira.

6.§

(1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
 2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
 3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

Borsodnádasd 2020. 06. 25.

                                                                       Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Tisztelt borsodnádasdi ingatlan tulajdonosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket azoknak, akik a régi szennyvízrendszerre vannak rákötve, hogy legkésőbb ez év október 15-ig kössenek át az új szennyvízhálózatra.
A régi szennyvízhálózat megszüntetésre kerül, be lesz tömedékelve.
Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az Ózdi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálya (3600 Ózd, Városház tér 1.) 2020. június 30. napján (kedden) technikai okok miatt ZÁRVA TART.

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Tájékoztató ügyeleti ellátással kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

A tegnapi nap folyamán rendkívül kellemetlen helyzetbe került településünk vezetése, ugyanis ügyeleti társtelepülésünk közösségi oldalán hivatalos tájékoztatás jelent meg arról, hogy a Borsodnádasdon működő háziorvosi ügyelet 2020. június 30. napjától megszűnik és a lakosok konkrét iránymutatást kaptak arra vonatkozólag, hogy 2020. július 1. napjától Ózdon látják el a betegeket. Ez településünkön jogos lakossági felháborodást váltott ki, melynek fő oka, hogy mi semmit nem mondunk az ügyről, másrészt semmiféle magyarázat nincs a hír mellett.

Jelen tájékoztatóm ilyen előzményekkel utólagos magyarázkodásnak tűnik, de megpróbálok tényszerű és közérthető információkkal szolgálni.

A Borsodnádasdon működő ügyelet 2001. körül alakult meg négy település mikrotársulásának működtetésével. Településünk a kezdetektől jelentős szerepet vállalt a kialakításban és működtetésben. A működtetéshez szükséges állami finanszírozás sosem fedezte a kiadásokat, de a különbözetet hol az ózdi társulás, hol a társult települések, gyakran pedig Borsodnádasd finanszírozta. A szakmai ellátottsággal a kezdeti időkben nem volt probléma, a négy település hét háziorvosával és egy állandó nyugalmazott főorvosával ez zökkenőmentesen megszervezhető volt. Az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok valamennyien szakmailag előrelépésnek látták a központi ügyeletet – a korábbi állandó készenléthez képest – a lakosságnak is, az orvosoknak is megnyugvás volt annak működtetése.

Az évek alatt a közös feladatellátással kapcsolatosan feszültségek mindig adódtak – aminek legfőbb oka a működtető önkormányzatokra háruló egyre magasabb önrész vállalása volt. A helyzetet településünk gyakorlatként úgy kezelte, hogy a településekre eső önrészt előfinanszírozta, így az ellátásban részt vevők a bevételek elmaradozásaiból problémát nem érzékeltek – bár ez nekünk egyre nagyobb terhet jelentett. 2017. évtől kezdetben fokozatosan, majd 2019-2020. évben robbanásszerűen új negatívumként éltük meg az orvoshiányt. Jelenleg ott tartunk, hogy a korábbi nyolc helyi orvossal szemben három fő vonható be az ügyeleti ellátásba, de mivel ők párhuzamosan több körzetet is kényszerülnek ellátni – így ügyelet nélkül is rendkívül túlterheltek. Április hónapban adtam már arról tájékoztatást, hogy voltak napok, amikorra nem találtunk orvost, így Ózddal együttműködve kellett megoldanunk az ügyeletet. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Elnökének, Ózd polgármesterének a segítőkészsége és hozzáállása rendkívül példaértékű volt, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A koronavírus-helyzet még tovább fokozta a problémát – májustól teljesen összeomlott volna az ügyelet – ettől pusztán az a kényszerintézkedés mentette meg, hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok díját piaci alapon határoztuk meg, ami konkrétan egységesen 4000 Ft/óra díjazást jelent – mert ez az a határösszeg, amiért a külsős orvosok vállalnak ügyeleti szolgálatot. Minimális korrekcióra az ápolók esetében is sor került, de az ő óradíjuk így sem éri el a jogszabályban meghatározott összeget.

Ezzel a problémát látszólag megoldottuk – de sajnos be kell látnunk, hogy ez hosszú távon így fenntarthatatlan. Ennek megértéséhez nagyságrendi számokkal is untatnám Önöket. Az ügyeletünk állami finanszírozása szinte megalakulása óta változatlan, éves szinten 1000 fő lakosra kapunk 1 M Ft-ot, így ez a négy település 12.000 lakosára vetítve éves szinten 12 M Ft támogatást jelent. Ahhoz, hogy az ügyelet minimális szinten működni tudjon 3 fő gépjárművezetőre van szükség – 365 napon keresztül orvosra és ápolóra. Ez a korábbi saját orvosainknak fizetett rendkívül alacsony ügyeleti díjjal számolva 32.400.000 Ft kiadást jelentett éves szinten. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulástól 4,5 M Ft összeg támogatás egészítette ki az állami támogatást, így a finanszírozási hiány évente 16,5 M Ft volt – amit a négy település lakosságszám arányosan fizetett meg – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt leginkább Borsodnádasd finanszírozta elő.

Az orvosi ügyeleti díjak 2020. május 1. napjával történő megemelésével, ha 2020. december 31. napjáig minden nap ellátás lenne, a kiadási oldal 46.000.000 Ft-ra emelkedne úgy 2020-ban, hogy az állami finanszírozás egy fillérrel sem emelkedik. Könnyen kiszámítható, hogy a finanszírozási hiány 2020. évre a korábbi 16,5 M Ft-ról 29,5 M Ft-ra emelkedne, ami lakosságszám arányosan a társtelepülések számára is egy vállalhatatlan teher. Ennek a hiánynak semmi fedezete vagy finanszírozási oldala nincs.

Ha továbbmegyünk és a 2021. évet tervezzük, ott az emeléssel már nem május 1-től, hanem január 1-től kell számolni, így 2021. évben már a kiadás 55 M Ft lenne, szemben a továbbra is 12 M Ft állami támogatással és 4,5 M Ft Ózdi Társulási hozzájárulással – a hiány ekkorra éves szintén 38,5 M Ft lenne. Ezt az összeget a négy település nem tudja biztosítani. Az összes saját bevétel sincs ilyen összeg. Felmerülhet a kérdés, hogy próbáltunk-e valamilyen külső segítséget kérni a finanszírozási problémákhoz. Természetesen próbáltunk és elutasításon kívül semmit nem kaptunk. (Máshol mentőstisztet is bevonnak az ellátásba – ezt a járási tisztifőorvos elutasította.)

Ekkora finanszírozási hiánnyal működő tevékenység a négy település teljes pénzügyi összeroppanását eredményezné.

Egyetlen, hosszú távú lehetséges megoldás az ózdi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozás. Viszont ez sem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolják. Ezen javaslatunkkal alaposan felforgattuk az ózdi ügyeleti ellátást is. Az ózdi ügyelet működési engedélyébe nem tartozik bele a mi négy településünk, de az Ózdon ügyeletet ellátó orvosok szerződése sem tartalmazza. Tudomásom szerint az ózdi szakmai körökben jelentős az ellenállás az ellátási terület bővülésével kapcsolatosan. Amennyiben a kibővített ózdi ügyelet létrejön, az ellátottak száma meghaladja a 40.000 főt, így már egyszerre párhuzamosan két orvos látná el az ügyeletet. Rendkívül sok a bizonytalanság a megalakulásukkal kapcsolatosan, ezért a tájékoztatásomat csak a hónap második felében terveztem közzé tenni.

Számunkra legfontosabb, hogy a települések lakossága ellátás nélkül ne maradjon. Az a helyzet nem állhat elő, hogy az ózdi kibővített ügyelet nem jön létre, de a borsodnádasdi megszűnik. Valkó doktornő javaslatára végeztünk kalkulációkat arra vonatkozólag is, hogy a Heves megyei oldal felé kellene bővíteni az illetékességi területet. Sajnálatos módon ott is nagyon gyenge az orvosi és az ügyeleti ellátás, de ilyen rövid idő alatt ez a megyén átnyúló változtatás kivitelezhetetlennek tűnik.

Polgármesterként is és borsodnádasdi lakosként is nehéz megélni azokat a kényszerű negatív változásokat, ami az elmúlt időszakban településünket sújtja. Szinte már valamennyi olyan plusz tevékenység, ami a városi rangunkkal 2001-ben kialakult, mára megszűnt: építéshatóság, gyámhivatal, okmányiroda és sajnos az orvosi ügyelet is fenntarthatatlan.

Ha a fogorvosi ellátás és a két háziorvos hiányára gondolunk, a helyzet teljesen elkeserítő – a felháborodás és elégedetlenkedés teljesen megalapozott.

Sok pozitív dolog történt ugyan a településen az elmúlt időszakban, de amikor az alap funkciók ilyen szinten omlanak össze – ez teljesen beárnyékolja az eredményeinket.

Nehéz bármilyen pozitív gondolattal zárni ezen tájékoztatást.

Ügyeleti ellátásunk június hónapban a megszokottak szerint működik, az esetleges változásról a hónap végén tudom Önöket biztosan tájékoztatni.

Kérem fentiek elfogadását!

Borsodnádasd, 2020. június 10.

Kormos Krisztián
polgármester   

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Borsodnádasdi Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Borsodnádasdon a szennyvízhálózat kiépítése megtörtént, elkészült.

Akinek az ingatlanához tisztító idomot helyeztek el a kivitelezők és a „Megrendelő adatlap”-ot kitöltötte és leadta, ráköthet és használhatja.

Amennyiben a rákötés megtörtént, köteles bejelentést tenni a rákötést végző vállalkozónak, vagy a tulajdonosnak az Önkormányzat (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy az ÉRV (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) irányába a rákötés címe, ingatlantulajdonos neve, és lehetőség szerint 2 db fotóval mellékelve, bekötés megtörtént megjegyzéssel.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha az igénybejelentést, a megrendelőlapot legkésőbb június 30-ig (nem rákötési határidő) nem adja le az Önkormányzatnál, annak szennyvízbekötés műszaki átvételi díjat kell fizetnie, az ÉRV Zrt műszaki ellenőrének, egyszeri 5 100 Ft-ot.

Amelyik ingatlanon a szennyvízbekötés nem valósul meg, akkor az Önkormányzat a csatornázott utcákban, talajterhelési díjat fog kiszabni, melynek összegét a felhasznált ivóvíz és az elszállított szennyvíz különbsége alapján kell megfizetnie a 10/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet alapján. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3 a 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési törvényben foglaltak szerint.

Tisztelettel:

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, - akik számlaszámmal nem rendelkeznek - hogy az május havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. június 04-e (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Gázszolgáltatás szüneteltetése Borsodnádasdon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a FGSZ Zrt. által a járdánházi átadó állomáson karbantartási munkák miatt Borsodnádasd településen a 20m3/h feletti fogyasztók számára:

2020. június 05-én 9:00 órától - 13:00 óráig

a földgázszolgáltatás szünetel.

A TIGÁZ Zrt. Keleti Régió Üzem Eger (Eger, Kisfaludy u. 31.) a gázszünet ideje altt és az ismételt üzembe helyezés időszakában is folyamatos ügyelet tart. Emellett hiba bejelentés és információkérés miatt folyamatosan (éjjel-nappal) elérhető a diszpécser szolgálat a 06-80/300-300 telefonszámon.

A gázszünettel kapcsolatban további információkkal Ivicz Tibor üzemvezető tud szolgálni a 06-30/420-2508 telefonszámon.

A mielőbbi ismételt üzembe helyezés feltétele, hogy a fogyasztói rendszerek elzáró szerelvényei zárt állapotáról meg tudjunk győződni, ehhez a gázfogyasztók segítő közreműködése szükséges. Társaságunk a gázszünetet követően a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül a gázszolgáltatást beindítja.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tigáz Zrt.

Ünnepi nyitvatartási és hulladékszállítási rend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás rendje pünkösdhétfőn, azaz 2020. június 1-jén nem változik. A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A hulladékudvarok 2020. június 1-jén zárva tartanak. Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak,  2020. június 1-jén a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 21 3500 111

BMH Nonprofit Kft.

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormányablak busz

2020. június 4. napján (csütörtök)

és

2020. június 18. napján (csütörtök)

érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Tájékoztatás hulladékgyűjtő zsákok átvételéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a megnövekedett igényekre tekintettel 2020. május 31-ét követően ismételten lehetőséget biztosítunk a felhasználóink számára az ingyenes szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok átvételére az ügyfélszolgálati irodáinkban.
A gyűjtőzsákok átvételére kizárólag előzetes időpont egyeztetés útján van lehetőség a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy az időpont kérésben a szolgáltatásukhoz kapcsolódó adatokat - felhasználó neve, felhasználási hely címe - megadni szíveskedjenek.
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ügyfeleink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében ügyfélszolgálati irodáink továbbra is zárva tartanak. Irodáinkban kizárólag a gyűjtőzsákok átvételére van lehetőség - egyéb ügyintézésre nincs mód.
A gyűjtőzsákok átvétele során kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) viselése.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a BMH Nonprofit Kft. által visszaigazolt időpontban érkezzenek, egyéb esetben nem áll módunkban kiszolgálni az oda érkezőket.

Együttműködésüket megköszönve.

BMH Nonprofit Kft.

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek