Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Húsvéti tojáskereső verseny képekben

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ a tavaszi szünetben kalandos tojáskereső versenyt szervezett, ahol a résztvevő gyerekek elismerő oklevélben részesültek.

A képre kattintva nagyítható!

Tájékoztató az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben a 89 408 Ft-ot),
 5. vagy nevelésbe vették.

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, jelen tájékoztatónkhoz is csatolt nyilatkozatot kell a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központhoz benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után.

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető igénybe. A jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból étkezésre nem jogosult családokat (azaz a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti.

A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások csatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

 • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel),
 • tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
 • fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Három vagy több gyermeket nevelők esetében:

 • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel)

A családban a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, azaz 89.408 forintot.

 • a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást nem kérünk

Nevelésbe vett gyermek esetében:

 • határozat a nevelésbe vételről

Az étkezés igénybe vételéhez szükséges nyilatkozatokat kitöltve, aláírva a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központnál (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14.) kell leadni.

Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéhez

Borsodnádasd, 2015.09.01.

Nagy Anett
intézményvezető

Ön itt van: Home Intézmények Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ Aktuális hírek
X

Right Click

No right click