Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

IPR-13-A

Szakmai beszámoló a Borsodnádasd Mesekert Óvodában
az IPR-13-A- 0240 pályázati azonosító számú szerződéshez

3671. Borsodnádasd Köztársaság út 11.
A program támogatója: Emberi Erőforrás Minisztériuma
Lebonyolítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Elnyert támogatás: 63 főre 1.251.962,-.
A megvalósítás időszaka: 2013. január 01- 2013. december 31.

60%: 938.965,-

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

1. IPR- menedzsment működött, akik tevékenységüket az IPR munkaterv szerint végezték tevékenységüket. A programban résztvevő gyermekek egyéni fejlesztését és annak dokumentálását megvalósították, szükség szerint felvették a kapcsolatot a pedagógusok a szakemberekkel. megbízási díj az adott intézményben dolgozó pedagógusok részére). 5 fő

2. IPR szakmai szolgáltatás igénybevétele:
Továbbképzésünk helye: Vésztő
Ebben az óvodában jó gyakorlaton vettünk részt. Tapasztalatot szereztünk, illetve cseréltünk az óvoda dolgozóival. Megbeszéltük a dokumentáció formáit.

3. Szociális hátrányok enyhítése, kiránduláson való részvétel

  • könyvek
  • tisztasági felszerelés,
  • színes ceruzák,
  • nyíregyházi kirándulás.

4. Együttműködések, partneri kapcsolatok Szülőkkel való partneri kapcsolat erősítése céljából nyílt délelőttöt szerveztünk karácsonyvárás, melyen a szülők aktíva részt vettek.
- Partneri kapcsolatok erősítése érdekében meghívtuk partnereinket is (kisebbségi önkormányzat, iskola igazgató) A gyermekeket, szülőket, meghívott vendégeket megvendégelésére gyümölcsöt, ivólét, süteményt vásároltunk .

40%: 321.037,-

5. Eszközök beszerzése

– A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő, fejlesztő eszközök beszerzése (irodaszerek) motoros-, verbális-, készségfejlesztő és / vagy azokat megalapozó segítő játékeszközök vásárlása. A megvásárolt eszközökkel az óvodapedagógusok hatékonyabban tudják elvégezni a szükséges dokumentációkat. A sikeres pályázatok eredményeként óvodánk igen jól felszerelt fejlesztő eszközökkel, játékokkal. A hátrányos helyzetű óvodásokat eredményesen tudjuk fejleszteni ezek birtokában.

Borsodnádasd, 2014.01.06.

Serege Istvánné
óvodavezető   

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

FELJEGYZÉS

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

 

Kirándulást szerveztünk a Nyíregyházi Állatparkba, a gyerekek és szüleik nagy örömére. Azért szerveztük a kirándulást, hogy általa a gyerekek érzelemvilágát gazdagítsuk, motoros, értelmi, szocializációs és anyanyelvi  képességeiket fejlesszük, valamint az élővilág jobb megismerésére, az állatok szeretetére neveljük őket.

Két autóbuszt is kellett bérelni, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Reggel háromnegyed hétre volt a gyülekező megbeszélve, néhány kivétellel, mindenki időben megérkezett. Az utas lista ellenőrzése után, negyed nyolc környékén indultunk el.

Odafelé az út valamivel tovább tartott, mint  visszafelé, mert több alkalommal meg kellett állnunk egy kis időre  A gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk, és az  időt énekléssel, evéssel próbálták gyorsabban elmulasztani. Többször is  kérdezgették útközben, hogy „mikor érkezünk meg?”, de azért türelmesen várakoztak az úti cél eléréséig.

Amikor odaértünk,  mindenki nagyon gyorsan leszállt az autóbuszokról  és  lelkesen haladt a bejárat felé. A kapun belépve térképeket kaptunk, aminek segítségével könnyebben megtervezhettük sétánk útvonalát.

Ezen a napon esősre fordult az időjárás, de ez mégis kedvező volt a számunkra. Egyrészt  nem volt az a tikkasztó hőség és így jobb közérzettel nézelődhettünk a sétányokon haladva, másrészt az állatok jobban megmutatták magukat, nem húzódtak be odújukba, üregeikbe, ólaikba és más, általunk nem belátható, zárt terekbe.

Legelőször a Zöld Piramisba mentünk be, ahol rácsodálkoztunk Földünk gazdag és sokszínű élővilágára. A hatalmas  akváriumokban  és terráriumokban lévő állatok lenyűgözték a gyerekeket. Nagyon tetszett nekik az Esőerdőház a vízeséssel és a hatalmas  növényekkel, valamint  a Tarzan ösvény is. Különleges élmény  volt még sokak számára a fehér tigris pár, az afrikai elefántcsalád, a bámészkodó zsiráfok,a gorillák, fürdőző orrszarvúak, vízilovak és sok más egzotikus állat. Az állatsimogatóból is szép emlékekkel távoztunk. Azonban a legmeghatározóbb élmény volt sok gyerek és felnőtt számára a Fókashow. A parkban tett túra végén fagylaltozásra  is sor került, aminek nagyon örültek a gyerekek.

Kellemesen elfáradva, sok élménnyel, szép  és  érdekes fotókkal gazdagodva szálltunk fel az  autóbuszra és indultunk hazafelé. Az otthon maradt szülőket telefonon tájékoztattuk érkezésünk várható időpontjáról. Este hét óra körül szerencsésen megérkeztünk Borsodnádasdra. Az óvodától távolabb lakók gyors hazautaztatását az óvodavezető megszervezte.

nyiregyhazi kirandulas1 nyiregyhazi kirandulas2

Visszagondolva az eltelt napra, mindenképpen megérte a hosszú utazást ez a sok látványosság, érdekesség. A kirándulást követő napok is megerősítettek minket abban, hogy a gyerekek számára fontos és szükséges az ilyen közös program, ami egy kicsit többet nyújt számukra, mint az óvodai mindennapos  élmény-, és tapasztalatszerzés. Úgy gondoljuk, hogy a  kitűzött célokat, feladatokat  meg tudtuk valósítani. A gyerekek szívesen emlékeznek vissza a kirándulásra. Örömmel osztják meg társaikkal emlékeiket, és gyakran rajzolgatnak  a témával kapcsolatban. Elmondásaik alapján, szívesen elmennének újra Nyíregyházára.

nyiregyhazi kirandulas3 nyiregyhazi kirandulas4

Borsodnádasd, 2014.05.17.

Érsekné Kovács Mária

Karácsonyi furulyakoncert az óvodában

FELJEGYZÉS

Karácsonyi furulyakoncert az óvodában
2013.12.19.

Óvodánkban már lassan hagyománnyá kezd válni, hogy minden évben, karácsony előtt a VIVA Furulya Együttes koncertet ad az óvodásoknak.

A koncert jó lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltse a  hangszer, a meghallgatott zene és a közös éneklés iránt A zene türelmes,figyelmes hallgatására és élvezésére is szoktatja a gyerekeket. A zenei ízlésformálásban is fontos szerepe van ezeknek az alkalmaknak. Valamint fejlődik zenei hallásuk és formaérzékük, ritmusérzékük, éneklési készségük és auditív figyelmük, észlelésük, emlékezetük.

A gyerekek, mint az előzőekben, most is csendben, fegyelmezetten, nagy érdeklődéssel hallgatták meg a műsort. A végén azonban nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak, aktív részvevőkké váljanak, mert az együttes alapítója és egyben vezetője olyan dalokat is betervezett a repertoárba, amit az óvodások is ismernek, ill. könnyen megtanulhatnak. Ennek

igen megörültek a gyerekek, és nagy tapssal, meg szaloncukorral jutalmazták meg az együttes tagjait. Sok óvodás azt hangoztatta a koncertet követően, hogy ő is megtanul majd furulyázni, ha iskolás lesz. Ezt igen lelkesen és örömmel fogadta az együttes vezetője.

Gyerekek érdeklődése, aktivitása  és  lelkesedése megmutatta milyen nagy élmény volt számukra ez a koncert. A zenei és más képességek fejlesztésében is mindenképpen fontos szerepet játszanak az ilyen és az ehhez hasonló programok.

furulya koncert1 furulya koncert2

Borsodnádasd, 2013.12.22.

Érsekné Kovács Mária

Karácsonyi nyílt nap

FELJEGYZÉS

Karácsonyi nyílt nap
2013.12.19.

Az ünnepek előtt már hagyomány, hogy nyílt délelőttöt szervezünk az érdeklődő szülőknek,akik nagyon várják és szívesen jönnek el erre a napra.

A folyamatos érkezések után kíváncsian és izgalommal fogtak hozzá a barkácsoláshoz, amelyhez sok ötletet adtunk. Így lehetőség nyílt arra, hogy válasszanak az általuk könnyebben elkészíthető díszekből.

Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek és a szülők hogyan dolgoznak együtt, sőt a közös asztalnál ülők hogyan segítenek egymásnak. Amikor már elkészültek a szebbnél szebb alkotások, a csoport rövid műsorral kedveskedett a hallgatóságnak és együtt énekeltük az ismert karácsonyi énekeket.

Ez a nyílt nap is lehetőséget adott a szülők óvodai tevékenységekbe való beavatásához, a különböző művészeti tevékenységek kipróbálásához, amely együttes élményt nyújtott szülőknek, gyermekeknek egyaránt.

karacsonyi nyilt nap1 karacsonyi nyilt nap2 karacsonyi nyilt nap3 karacsonyi nyilt nap4

Borsodnádasd, 2013.12.20.

László Károlyné 
óvodapedagógus

Mikulás várás a Közösségi Házban

FELJEGYZÉS

Mikulás várás a Közösségi Házban
2013.12.06.

2013. december 6-án az óvodások meghívást kaptak a Borsodnádasdi Közösségi Házba Mikulás napi ünnepségre. Ezen a napon ezt a gyermekeknek szóló zenés előadást ajándékba kapták az óvodások és az iskolások. Az előadás címe: A hóember, amelyet az ózdi Bárka Színpad művészei adtak elő.

A kicsik közül nagyon sokan most voltak először színházban. Voltak akik kezdetben megijedtek, de az interaktív dalos játékok, a többiek bátor részvétele rájuk is hatással volt. Az előadást további részében már ők együtt énekeltek, vidáman nevettek a többiekkel együtt.

Az óvodás-iskolás testvérek keresték egymást, a sorok között integettek egymásnak. Az előadás végén tapssal fogadták a Mikulást, aki csomagot adott át nekik, a Kisebbségi Önkormányzat nevében.

kulturban a mikulas1 kulturban a mikulas2 kulturban a mikulas3 kulturban a mikulas4

Borsodnádasd, 2013.12.10.

Becseiné Tóth Ágnes
óvodapedagógus   

Mikulás várás az iskolásokkal az óvodában

FELJEGYZÉS

Mikulás várás az iskolásokkal az óvodában
2013.12.06.

2013. december 6-án az iskola első osztályos tanulói vidám mikulási műsorral, versekkel, dalokkal kedveskedtek az óvodásoknak.

A közös tevékenységek elő segítik a gyermekek viselkedéskultúrájának megszilárdítását. Vidám együttlét, a közösen elénekelt mikulási dalok megkönnyítik az iskolaközösség fejlesztését, a tevékenységek során alakulnak társas kapcsolataik, barátkoznak a tanító néni személyével.

A jó hangulatban eltelt közös Mikulás várás után megajándékozták egymást a gyerekek, a barkácsolt játékokkal, szaloncukorral.

isk kozos mikulas1 isk kozos mikulas2 isk kozos mikulas3

Borsodnádasd, 2013.12.10.

Becseiné Tóth Ágnes
óvodapedagógus   

Játék az iskola nagy tornatermében

FELJEGYZÉS

Játék az iskola nagy tornatermében
2013.11.14. 

2013. november 14-én az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az iskolások a nagycsoportos gyerekeket közös játékra hívták meg az iskola nagy tornatermébe. Az óvodások nagy izgalommal és lelkesedéssel indultak útnak. A rendezvényen nagyon aktívak és vidámak voltak.

A közös tevékenységek elő segítették a gyermekek viselkedéskultúrájának megszilárdítását. A korosztálynak külön szervezett, mozgásfejlettségüknek megfelelő, kihívásokat jelentő mozgásformákon keresztül fejlődtek testi képességeik. Félelmek oldásával, a korosztálynak szóló közös programok, tevékenységek során alakultak társas kapcsolataik

Örömmel mesélték a kisebbeknek, hogy mit játszottak régi barátaikkal, akik már első osztályok iskolások.

nagy tornatermi jatek1 nagy tornatermi jatek2 nagy tornatermi jatek3 nagy tornatermi jatek4

Borsodnádasd, 2013.11.17.

Becseiné Tóth Ágnes
óvodapedagógus   

Ballagás

Emlékeztető

2013. június 6-án évzáró ünnepélyt tartottunk az óvodában.

A délelőtt programja: Nagycsoportos óvodások búcsúzása az óvodától.

A nagycsoprtosok ballagásán részt vettek a szülők, az első osztályos gyermekek, tanító bácsi, óvoda dolgozói. A szereplő gyerekek nagyon ügyesek voltak, kicsit meg is hatódtak. Az műsor végén süteménnyel, üdítővel vendégeltük meg a gyermekeket.

ballagas1 ballagas2 ballagas3

Borsodnádasd, 2013.06.11.

Serege Istvánné
óvodavezető  

Madarak, fák napja a Mátéhegyi Ökoparkban

FELJEGYZÉS

Madarak, fák napja a Mátéhegyi Ökoparkban
2013.05.10.

Óvodánk felvette a kapcsolatot a városunkban működő Máté Hegyi Ökoparkkal. Ez a szervezet már számos országos túrakerékpár, triatlon és íjász versenyt rendezett a szép hegyi zöldövezetben.

A megbeszélést követően lehetőségünk nyílt arra, hogy 2013. május 10-én a Madarak fák napjáról ebben a szép környezetben emlékezzünk meg. A madarakról való beszélgetést, megfigyelést követően a gyerekek lehetőséget kaptak a zöld pázsiton való játékra. Örömmel használták azokat a szabadtéri játékokat, amelyeket korábbi IPR-es pályázatokból tudott az óvoda beszerezni.

Nagy élményt jelentett számukra a zöld füvön, hegyoldalban való játék, fogócskázás, labdázás, bújócskázás. A kirándulás számos fejlesztési, fejlődési lehetőséget biztosított a gyerekeknek.

A közös kirándulás által fejlődött szociális érzékük, mozgás koordinációjuk, állóképességük növekedett. Új ismereteket szereztek a madarak életmódjáról, külső tulajdonságaikról.

Reményeink szerint ez a jó kezdeményezés hagyományt fog teremteni az óvoda és az Ökopark között.

madarak fak napja1 madarak fak napja2 madarak fak napja3

Borsodnádad, 2013. május 15.

Becseiné Tóth Ágnes
óvodapedagógus   

Anyák napja

Emlékeztető

2013. május 02-án délután 3 órai kezdettel mind a három csoportban anyák napi ünnepséget tartottunk az óvodában. A gyermekek énekkel, verssel, tánccal, és egy-egy cserepes virággal köszöntötték a nagymamákat, és az édesanyákat.

Az ünnepély bensőséges, megható volt. A szülők megköszönték az óvoda dolgozóinak a tiszteletükre szervezett ünnepséget.

anyaknapja1 anyaknapja2 anyaknapja3

Borsodnádasd, 2013.05.10.

Serege Istvánné
óvodavezető   

Gergely-járás

Emlékeztető

2020. március 20-én Gergely-járás műsorral érkeztek az iskolások óvodánkba. Nagy érdeklődéssel, és izgalommal vártuk az iskolások iskolába hívogató kis műsorát. Az óvodások nagy figyelemmel, csendben hallgatták az iskolásokat. Közösen énekeltünk, élmény volt az iskolásokat nézni, hallgatni.

A Gergely-járás már hagyomány a két intézmény között. A közösen eltöltött órák hozzájárulnak az óvodából iskolába átmenet megkönnyítéséhez.

gergely-jaras1 gergely jaras2 gergely jaras3

Borsodnádasd, 2013. 03. 28.

Serege Istvánné
óvodavezető   

Ön itt van: Home Intézmények Mesekert Óvoda Integrációs program az óvodában IPR-13-A
X

Right Click

No right click