Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Állásajánlatok

Pályázat

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, könyvtárhoz tartozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel az intézmény alapfeladatai közé tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros,
 • könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, könyvtáros-informatika,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szolgálatkészség, kreativítás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kapcsolatteremtés, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget és a szakképzettséget igazoló okiratok másolata; fényképes önéletrajz; motivációs levél; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.borsodnadasd.hu - 2015. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ön itt van: Home Önkormányzat Állásajánlatok Pályázat
X

Right Click

No right click