Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Európai uniós és hazai pályázatok

Borsodnádasd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00795

Borsodnádasd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt alapadatai:

A kedvezményezett neve: Borsodnádasd Város Önkormányzata

A projekt címe: Borsodnádasd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.999.907 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2018.05.31.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00795

A projekt tartalmának bemutatása:

A Miniszterelnökség, mint támogató, Borsodnádasd Város Önkormányzata által a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott "Borsodnádasd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00795 azonosító számú támogatási kérelmét 6.999.907 Ft összegű támogatásra érdemesre ítélte.

A projekt 2017. június 01. dátummal vette kezdetét, uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozta. A program fő célja segíteni a ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

Az 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet az önkormányzati ASP rendszerről határozza meg az ASP rendszerrel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, határidőket. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. január 1-jétől kötelező jelleggel kell alkalmaznia az ASP szakrendszereit.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. Korszerű számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Megvalósult az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása.

Megtörtént az Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamata. Az adatmigráció során megtörtént az egyes szakrendszerek központilag meghatározott módszertan szerinti tisztítása, majd feltöltése. Ennek során az adatmigráció kiterjedt a következő szakrendszerek adataira: törzsadatok, iratkezelési adatok, gazdálkodási adatok, adó szakrendszer adatai, ipar- és kereskedelmi rendszer adatai, ingatlanvagyon-kataszter rendszer adatai, települési portál adatai. Módosított, illetve új szabályzatok és önkormányzati rendeletek megnevezésű projekttevékenység keretében sor került az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésére és az Iratkezelési szabályzatban a változások átvezetésére külső szakértő bevonásával.

A projektmenedzsment feladatokat, illetve a migrációs, adatbetöltési és rendszer tesztelési feladatokat a Hivatal egyes dolgozói végezték el.

Ön itt van: Home Önkormányzat Önkormányzati pályázatok Európai uniós és hazai pályázatok Borsodnádasd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
X

Right Click

No right click