Hírek

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. április 28-ára meghirdetett ingyenes látásvizsgálat elmarad! Egy későbbi időpontban, 2017. május 25-én 10 órától lesz megtartva a Borsodnádasdi Közösségi Házban.

Megértésüket köszönjük!

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátása szempontjából településünket három részre tagoltuk.

Így a lakossági bejelentéseket az alábbi telefonszámon kérjük megtenni:

Mocsolyás:
Kovács Attila
06-70/772-3671
Falu:
Neuwirth Gábor
06-21/345-7040
Telep:
Veres Attila
06-30/527-9409

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Táncház sorozat következő állomása Borsodnádasdon

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Alsó-tó mellett található játszótér felújítási munkálatok miatt a mai naptól (2017.04.18.) várhatóan 3 hónapon keresztül le lesz zárva.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Pályázati Felhívás

Email Nyomtat PDF

Borsodnádasd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Borsodnádasd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására pályázatot ír ki.

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
Tel: 06-21-3457040 Fax: 06-21-3457045 Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Kapcsolattartó: Kormos Krisztián polgármester

2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége

Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása Borsodnádasd város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyszínű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.

3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés

4. A szerződés időtartama: 4 év

5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. július 1.

6. A teljesítés helye: Borsodnádasd Város közigazgatási területe

7. Ajánlattételi határidő: 2017. június 12. 11.00 óra. Az ajánlat benyújtásának módja és helye a pályázati dokumentációban kerül meghatározásra.

8. Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2017. június havi rendes Képviselő-testületi ülés.

9. Az eredményhirdetés időpontja: Az elbírálást követő 8 napon belül.

10. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az elbírálást követő 15 napon belül.

11. Elbírálás módja: A kiíró az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján dönt, és az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

12. A Pályázati dokumentáció beszerzésének feltételei: beszerzésének időtartama: a felhívás első megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig. Ára: 10.000 Ft. + ÁFA

A dokumentáció ellenértékét az ajánlattevő átutalással teljesítheti az ajánlatkérő Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett 55400132-16834343 számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati dokumentáció az 1. pontban meghatározott címen, hétfő-csütörtökig 8-15-ig, ill. pénteken 8-12-ig személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre az ajánlattevők részére, amennyiben ellenértékének megtérítését az ajánlattevő igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek.

13. Egyéb információk: Csak a szolgáltatás egészére lehet ajánlatot tenni, részajánlat tételére nincs lehetőség. A pályázó alternatív ajánlatokat is tehet, egyértelműen jelölve az egyes ajánlatok közti különbségeket.

14. A pályázók köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A pályázati felhívás a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, az Észak-Magyarország napilapban, hirdetmény útján és Borsodnádasd város honlapján kerül közzétételre.

Húsvéti szemétszállítás

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Húsvéti Játszóház

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Néptánc Toborzó Borsodnádasdon!

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Értesítés a bérlettámogatásról

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy az április havi bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal Pénztára)

2017. április 12-e (szerda) 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 14.30 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a március havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2017. április 5-e (szerda) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ünnepek, háztartás, egészség

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Lomtalanítás + Szemétszállítási naptár 2017

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

A képre kattintva nagyítható!

Költészet Napja

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Eb pótoltás!

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2017. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Borsodnádasd Város közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

2017. március 23-án (csütörtök)

08.00-08.30 óráig
Iskola előtti aszfaltozott terület
08.45-09.00 óráig
Petőfi tér
09.15-09.30 óráig
Mocsolyás

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás elmulasztása a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése alapján szabálysértésnek minősül és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Oltani csak regisztrált microchippel ellátott ebet lehet. A microchippel nem rendelkező ebek microchippel való ellátása a helyszínen történik.

Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját -ebenként 4.000.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. A microchippel való ellátás és regisztráció 3.500 Ft. Az oltásra az eboltási igazolványokat mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft.

A kisállat egészségügyi könyveket mindenki hozza magával, mivel a microchip regisztráció szempontjából nagyon fontos. Az elveszett igazolványok pótlása 500 Ft.

Borsodnádasd, 2017. március 16.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Borsodnádasd belterületén új fogyasztók villamos energiával történő ellátása érdekében újonnan épített szabadvezetéket és földkábeles hálózatot, 1 db 20 kV-os állomást és 1 db 20 kV-os kapcsolóállomást

2017. március 13-tól feszültség alá helyezi!

A szabadvezeték, földkábel és a berendezések megközelítése, érintése tilos és életveszélyes!

Az ebből eredő károkért és balesetekért az Omexom Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.

Eger, Omexom Magyarország Kft.

Tüdőszűrés

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Borsodnádasdi lakosok!

Ezúton értesítjük önöket, hogy településükön lakossági tüdőszűrést tervezünk.

A szűrés tervezett időpontja:

2017. március
20.,21. Lemezgyári Városrész 10:15 - 12:30-ig
2017. március
22.,23.,24.,27. Közösségi Ház és Könyvtár előtt 10:15 - 12:30-ig

A vizsgálat a jelenleg érvényben lévő, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve határozata alapján, 40 éves kor felett ajánlott a tüdőszűrő vizsgálat és évente egyszer ingyenes. 40 éves kor alatt a tüdőszűrés térítésköteles. Díja: 1700 Ft, melyről számlát állítunk ki, ami egyben a szűrésen való megjelenés igazolása is.

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetőleg tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Felhívjuk a figyelmet a tüdőszűrésen való megjelenés fontosságára, saját és családja egészsége érdekében. A szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések korai felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fertőzés veszélyének elhárítása. A gümőkór (TBC) és a tüdőrák korai felfedezésének ma is leghatékonyabb módszere a rendszeres tüdőszűrésen való megjelenés.

A szűrést a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum kötelékébe tartozó új digitális röntgenkészülékkel felszerelt szűrőbusz végzi. A buszban történik az adminisztráció (az adatfelvétel-adategyeztetés, lakcímkártya és TB kártya alapján). Itt kapott helyet az öltöző rész és a röntgenfelvételi fülke is. Így a szűrés kultúrált körülmények között zajlik, a felvételek minőségét pedig a modern képalkotó technika garantálja.

Az önök érdekében, az önök szolgálatában.

A Föld Órája 2017

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

2017. március 15.

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Értesítés a bérlettámogatásról

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy a március havi bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal Pénztára)

2017. március 13-a (hétfő) 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 14.30 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a február havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2017. március 7-e (kedd) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Eboltás!

Email Nyomtat PDF

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2017. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Borsodnádasd Város közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

2017. március 16-án (csütörtök)

08.00-10.00 óráig
Iskola előtti aszfaltozott terület
10.30-11.00 óráig
Petőfi tér
11.15-11.30 óráig
Mocsolyás

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás elmulasztása a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése alapján szabálysértésnek minősül és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Oltani csak regisztrált microchippel ellátott ebet lehet. A microchippel nem rendelkező ebek microchippel való ellátása a helyszínen történik.

Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját -ebenként 4.000.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. A microchippel való ellátás és regisztráció 3.500 Ft. Az oltásra az eboltási igazolványokat mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft.

A kisállat egészségügyi könyveket mindenki hozza magával, mivel a microchip regisztráció szempontjából nagyon fontos. Az elveszett igazolványok pótlása 500 Ft.

Borsodnádasd, 2016. március 1.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Táncház sorozat következő állomása Borsodnádasdon

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Nőnap 2017

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Álláslehetőség

Email Nyomtat PDF

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ közétkeztetést ellátó Központi Konyhája
élelmezésvezetőt
keres.

Feladatok:

Az intézményhez tartozó főzőkonyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása: a főzőkonyha dolgozóinak munkájának irányítása, szervezése, az eltérő korcsoportú étkezők részére étlaptervezés, a külön jogszabályokban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer felhasználási előírások figyelembevételével. Az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetése, azok beszerzése, a beszállítókkal való kapcsolattartás, árurendelés, raktárkészlet kezelése, élelmezési normák betartása.

A hatályos élelmiszer biztonsági szabályok ismerete, alkalmazása.

Elvárások:

 • élelmezésvezető szakképesítés, vagy
 • vendéglátóipari, vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való jártasság, vagy
 • vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való jártasság.

Szakmai önéletrajzokat és a szakképesítést tanúsító bizonyítványok másolatát az alábbi e-mail címre várjuk: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Bővebb tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: +36-30/352-1312

Magyar Rákellenes Liga Közgyűlése

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2017. január 1-től lehetőség van arra, hogy az állandó jellegű iparűzési adóról (HIPA) szóló bevallásokat- a meghatározott elektronikus bevallási nyomtatványon - a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (NAV) nyújtsák be az adózók.

Helyi adók ügyében továbbra is az adót bevezető önkormányzati adóhatóságok járnak el.
Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat- befogadó nyugta kiadása mellett - késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak.
Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az adót – függetlenül attól, hogy hipabevallását a NAV-on keresztül nyjtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie.

Iparűzési adó számlaszám: 55400132-16834518

Az általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált hipabevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató,valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el.

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérlettámogatásról

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy a február havi bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal Pénztára)

2017. február 13-a (hétfő) 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 14.30 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a január havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2017. február 8-a (szerda) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ide vésem fiam

Email Nyomtat PDF

Kedves Borsodnádasdiak!
(Itt élők és elszármazottak egyaránt)

A Lemezgyár közel másfélszáz éven át meghatározó szereplője volt a városunk életének. E gyár alapításának körülményeit id. Bárczy Zoltán nemcsak a „Fejezetek a Borsodnádasdi Lemezgyár történetéből” című monográfiájában, hanem

Ide vésem fiam…

címmel is megírta. E kisregényszerű korrajz az összegyűjtött „információ-morzsákból” állt össze, méltó emléket állítva az akkori faluban lakóknak, a gyárban munkát, megélhetést találó betelepülteknek, s nem utolsó sorban az alapító Volny József példaadó személyiségének, a maga korában kimagasló szociális érzékenységének, máig becsülendő, követendő szemléletének. A könyvben számos valós személy, család szerepel. Az akkoriban ismert, mindennap használt dűlőnevek is – korabeli térképen – megjelennek. Számos felvidéki településnek – ahonnan a nádasdiak felmenőinek jó része származik – nevét, helyét is megmutatja.

2017-ben lesz id. Bárczy Zoltán születésének 100. évfordulója, s ez jó alkalom lenne arra, hogy könyvének megjelentetésével felidézzük emlékét. Ő ugyan Ózdon született, de kora gyermekkora óta Borsodnádasdon élt, és ő is, mint családjának többi tagja is, sok szálon kapcsolódott a Lemezgyárhoz.

A könyv Volny Józsefnek, és a szerzőnek, id. Bárczy Zoltánnak rövid életrajzát is tartalmazná. Sztrakay Jutka örömmel vállalkozott rá, hogy e könyvhöz illusztrációkat készítsen.

A kb. 200 oldalas, keménykötésű, nyomdatechnikailag leggazdaságosabb, szűkített B5 méretű kötet 500 példányban kinyomtatva mintegy 1.500.000 Ft-ba kerül.

A megjelenéshez az anyagi forrásokat közadakozásból szeretnénk összegyűjteni.

Aki könyvet szeretne, előjegyzésként sorszámozott „könyvjegyet” vásárolhat könyvenként 3000 Ft-ért.
A könyvjegy 1 kötet átvételére jogosít a nyári 2017-es Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválon.

A könyvjegy vásárlás történhet

 • személyesen a Sajóvölgye Takarékszövetkezet borsodnádasdi kirendeltségén
 • átutalással a Borsodnádasdi Művelődéséért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alábbi számlájára 2017. február 1. – 2017. április 30. között

55400132-10000733-00000000

ifj. Bárczy Zoltán Borsodnádasdi Művelődésért,
6000 Kecskemét, Huszár u. 8.
Kultúráért és Sportért Közalapítvány
Tel.: +36-30/943-6963
3671. Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
E-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Gyöngyposta

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

II. Keresztény Bál

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

2017. Kéményseprőipari sormunka ütemterve - lakossági tájékoztató

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Lakosság!

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kényényseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Borsodnádasdon a sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2017. augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszak.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ elérhető a szervezet lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Magyar Kultúra Napja 2017

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Magyarország határában a sertéspestis: fontos a megelőzés

Email Nyomtat PDF

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki Magyarországhoz közel, a kárpátaljai Nagyszőlősön. A betegség az emberre nézve nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes, nem gyógyítható. Hazánkban eddig még sohasem jelent meg a vírus, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja az állattartók, a vadászok és a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára.

ASP vírusát mutatták ki a napokban az ukrajnai Nagyszőlős területén. Ez az első eset, hogy Kárpátalján megjelent a betegség. A helyi hatóságok a fertőzött nagyszőlősi gazdaságot 40 napra állategészségügyi zárlat alá helyezték, az állományt (négy vaddisznót és hat malacot) felszámolták és az elhullott állatok tetemeivel együtt elégették. A hatóságok szerint a fertőzési gócot lokalizálták, így az nem jelent további veszélyt. Egyúttal 20 kilométeres körzetben elrendelték az összes házi sertés állatorvosi vizsgálatát. A megfigyelési körzet Magyarország és Románia területére is átnyúlik.

Hazánkban eddig még sohasem jelent meg az ASP vírusa. A betegség nem gyógyítható, a fertőzött állományokat fel kell számolni, ezért kulcsfontosságú a megelőzés. A NÉBIH mindent megtesz a behurcolás megakadályozásáért, azonban fontos az állattartók, a vadászok és a lakosság közreműködése is. Lényeges például, hogy a határon sertéshúst, húskészítményt még magáncélra is tilos behozni! Ha valaki elhullott vaddisznó tetemet lát, értesítse a hatóságot a NÉBIH zöld számán (06-80/263-244). A sertéstartók kiemelten ügyeljenek a járványvédelmi intézkedések betartására, a házisertések vaddisznóval vagy abból származó hulladékkal ne érintkezzenek, valamint a gazdák, ha tüneteket észlelnek állataikon, haladéktalanul jelezzék állatorvosuknak.

A megelőzés szempontjából legfontosabb teendők elérhetők a NÉBIH honlapján.

2017. január 5.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság


Háttér-információ az afrikai sertéspestisről

Az ASP kórokozója a külső környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. A fertőzött istállók/ólak és karámok padozatán, az alomszalmán, napfénytől védett helyen, heteken át fennmarad. A sertéshúsban és az abból készült nyers, vagy félkész termékekben több hétig, a fagyasztott húsokban évekig fertőzőképes marad.
A beteg sertések valamennyi váladékukkal (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrváladékkal, ondóval, hüvely- és méhváladékkal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül megfertőzik a velük érintkező társaikat. A beteg állatokkal érintkező emberek az említett váladékokkal szennyeződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközökkel (villa, lapát, vödör, takarmányos kocsi stb.) szintén elhurcolhatják az ASP kórokozóját.
Túlheveny (peracut) esetben az állattartó csupán azt észleli, hogy sertései rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul elpusztulnak. A betegség heveny (acut) kórformájának házisertéseken megfigyelhető tünetei: étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5-42 °C), test szerte vérzések a bőrön (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), a bőr vöröses-lilás elszíneződése, hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés.
A betegségre gyanút keltő tünetek előfordulását és a sertés elhullását az állattartóknak haladéktalanul jelenteniük kell az állatorvosuknak.
A betegségről további információk olvashatók a NÉBIH honlapján.

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban rendkívül hideg, fagyos időjárásra számíthatunk, ezért kérjük, hogy fokozottan figyeljenek egymásra! A legveszélyeztetettebb helyzetben azok vannak akik fűtetlen otthonaikban vészelik át ezt az időszakot.

Ezeken a hideg téli napokon kiemelt, fokozott figyelemmel legyünk idős, egyedül élő hozzátartozóink, ismerőseink, szomszédjaink iránt. Látogassuk meg, hívjuk fel őket, érdeklődjünk felőlük és ha tudomásuk van arról, hogy a településen bárki veszélyhelyzetbe kerülhet a fagyos idő miatt, kérjük az alábbi telefonszámon jelezzék felénk, hogy segíteni tudjunk.

Telefonszám: 06-30/315-4182

Borsodnádasd Város Önkormányzata

 

Egyéb fontosabb telefonszámok:
Országos segélyhívószámok:
Orvosi ügyelet Borsodnádasd: (48)569-272, (48)569-274, (48)442-553
Mentők - 104
Tűzoltóság Ózd: (48)570-060
Tűzoltóság - 105
Rendőrség Borsodnádasd: (48)442-002
Rendőrség - 107

Általános - 112

Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata

Email Nyomtat PDF

A képre kattintva nagyítható!

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kedvezőbb szervezési, termelési és közgazdasági környezetváltozás lehetővé tette molnárkalács áraink csökkenését, amely az alábbiak szerint alakul 2017. január 6-tól:

Hatszögletű díszdoboz: 730 Ft
30-as fóliába hegesztett: 450 Ft
10-es fóliába hegesztett: 190 Ft
Négyszögletű díszdoboz: 600 Ft

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a molnárkalács értékesítését megkezdtük a Nádasd Fitness épületében is, ahol nemcsak hétköznap, hanem szombat-vasárnap is várják a vásárlókat 9:00-tól 20:00-ig, illetve a Közösségi Házban minden hétköznap 8:00-tól 15:00 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a december havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2017. január 5-e (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Év végi köszöntő

Email Nyomtat PDF

Felhívás a Borsodnádasdi Kultúráért Kitüntetés adományozására

Email Nyomtat PDF

A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány a Magyar Kultúra Napja alkalmából – a hagyomány folytatásaként Borsodnádasdi Kultúráért Kitüntetést adományoz a diák, az aktív felnőtt és a nyugdíjas korosztályban azon személyeknek, akik a Borsodnádasdon működő öntevékeny, önművelődő csoportok, közösségek, ill. a város lakossága érdekében kiemelkedő kulturális tevékenységet végeztek a kultúra támogatóiként hosszabb időn keresztül tevékenykedtek borsodnádasdiként a kultúra területén a város határain túl is öregbítik lakóhelyünk hírnevét.

A Kuratórium kéri a lakosságot, ill. a civil és öntevékeny szervezeteket, hogy a fenti kategóriákban tegyenek javaslatot írásban, indoklással a jelöltekre, melyet

2017. január 15- ig juttassanak el

 • Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtárban elhelyezett gyűjtő dobozba az ajánló nevével és címével ellátott lezárt borítékban, vagy
 • a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. email címre,

a korcsoport és a jelölt név megadásával és a jelölő nevének és lakcímének feltüntetésével.

Borsodnádasd, 2016. december 16.

Papp Béla sk. Kuratórium elnöke

Borsodnádasdi Krónika 2016. téli száma

Email Nyomtat PDF
A Borsodnádasdi Krónika 2016. téli száma megtekinthető, honlapunkról letölthető.

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2016.(XII.15.) számú határozata alapján a

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

2016. december 27-én (kedd),
2016. december 28-án (szerda),
2016. december 29-én (csütörtök) és
2016. december 30-án (péntek)

igazgatási szünetet tart.

Ezen napokon a korlátozott ügyfélfogadás (rendkívüli esetek, haláleset anyakönyvvezetése) 08.00 órától 09.00 óráig tart.

Szíves megértésüket megköszönjük!

Borsodnádasd, 2016. december 20.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a december 26-ai ünnepnap miatt 2016. december 26. – 2016. december 31. között szolgáltatási területünkön egy nappal később ürítjük a hulladékgyűjtő edényeket.

A hétfői napon nem lesz szállítás valamint az ügyfélfogadás is szünetel.

Borsodnádasdon az ürítés 2016. december 27-én (kedden) kommunális és szelektív hulladék (páros hét) ürítés is lesz.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a módosításnak megfelelően a megszokott helyre, és a fent jelzett napon legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek!

Ügyfélszolgálatunk a fent megjelölt időszakban kizárólag telefonon érhető el az esetleges szállítással összefüggő problémák kezeléséhez, egyéb jellegű ügyintézésre azonban nincs lehetőség.

www.zoldvolgy.hu
06-48/799-300

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Intézményvezetői pályázat

Email Nyomtat PDF

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) alapján

pályázatot hirdet

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

 

1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
3.) A vezetői megbízás időtartama: 2017. március 1-től 2022. február 28-ig
4.) A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

5.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok szerint az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

6.) A magasabb vezetői beosztással betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.

7.) Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

8.) Pályázati feltételek:

 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) szerinti felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga – figyelembe véve a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet közművelődési munkakörökre vonatkozó előírásait;
 • felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • a magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet.

9.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza
 • szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok
 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam tanúsítványa, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízatása esetén megszünteti.

10.) A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

11.) A pályázat benyújtásának időpontja: 2017. február 3.

12.) A pályázatok benyújtásnak módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Borsodnádasd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1584/2016., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II.

13.) A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

14.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.borsodnadasd.hu – 2016. december 9.

Riz Gábor sajtótájékoztató anyaga a béremeléssel kapcsolatban

Email Nyomtat PDF

2016. december 6-án Adócsökkentés a béremelésért címmel tartott sajtótájékoztatót Riz Gábor, országgyűlési képviselő.

A Kormány ígérete volt, hogy amint a gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése megengedi, csökkenti a munkaadókat terhelő adókat és emeli a munkavállalókat munkájukért megillető bért. (Minimálbér összege 2010-ben 73.500 Ft, 2018-tól 138.000 Ft, szakmunkás bérminimum 2010-ben 89.500 Ft, 2018-tól 180.500 Ft.)
Magyarországon Európában talán az egyik legkedvezőbb befektetési környezet alakul ki azzal, hogy egységesen 9 %-ra csökken a társasági adó mértéke. Ezzel egyidőben csökkennek a munkavállalók után fizetendő járulékok 2018-ig 27 %-ról 20 %-ra.
Mindezek alapja az, hogy a gazdaság teljesítménye most már évek óta 2-3 %-kal növekszik, és valamennyi hitelminősítő befektetésre javasolt országgá nyilvánította Magyarországot. Ezt az eredményt tovább szépíti, hogy az elmúlt években maradéktalanul, kamatostul kifizette az ország a szocialisták által felvett IMF hitelt.

A sajtótájékoztatóról készült felvételt az alábbi linken (a vastag szövegre kattintva) tekinthetik meg.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Egy doboznyi szeretet

Email Nyomtat PDF

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a november havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2016. december 6-a (kedd) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó Erzsébet-utalványok kifizetéséről

Email Nyomtat PDF

A 2016. november hónapban esedékes juttatást az arra jogosultak – személyi igazolványuk felmutatásával – a Polgármesteri Hivatalban vehetik fel

2016. november 21. napján, hétfőn 9:00 órától.

A továbbiakban hétfőtől-péntekig hivatali időben történik az utalványok kiadása.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal - Szociális Iroda

Szilveszteri Bál

Email Nyomtat PDF

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának irányítása alá tartozó Borsodnádasd 1 posta nyitva tartása az alábbiak szerint módosul 2016. december 1-jétől:

H-P 08:00-12:00; 12:30-16:00 óra
Szo-V Zárva

A pénztárszolgálati rend megegyezik a nyitva tartás idejével.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Nőkről nőknek

Email Nyomtat PDF

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy az október havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2016. november 7-e (hétfő) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Véradás

Email Nyomtat PDF

Borsodnádasdi Krónika 2016. őszi száma

Email Nyomtat PDF
A Borsodnádasdi Krónika 2016. őszi száma megtekinthető, honlapunkról letölthető.

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Lakosság!

A hulladék elszállítási rendje a munkaszüneti nap ellenére nem változik, vagyis a megszokott hétfői napon történik! Kérjük, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a munkaszüneti nap ellenére a megszokott helyre, legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek!

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Email Nyomtat PDF

Borsodnádasd Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázat 2017. évi fordulójához, és az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. Önkormányzatunk ezzel ösztöndíj elnyerésére ad lehetőséget, a hátrányos szociális helyzetű – nappali tagozaton tanuló – egyetemi főiskolai hallgatók számára. A pályázatra történő jelentkezés elektronikus úton történik. A pályázat véglegesítését követően a pályázatot kinyomtatva, papír alapon, saját kezű aláírással ellátva kell 2016. november 08. napjáig benyújtani, melynek kötelező melléklete egy példány eredeti 90 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony, valamint jövedelemigazolás. A pályázati kiírás és a pályázat benyújtásához szükséges információk, a rendszerbe történő belépési pont elérhető helye:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 08.

Felhívom a pályázni szándékozók figyelmét, hogy a határidőn túl, vagy a kötelező mellékletek nélkül (pl. eredeti hallgatói jogviszony igazolás, jövedelemigazolás, stb.) benyújtott pályázatokat el kell utasítani.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető telefonon vagy személyesen.

Pályázati kapcsolattartó: Szántó Erika

Tel: 06-21/345-7040, 510-es mellék

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00 – 12:00-ig
Szerda: 8:00 – 16:00-ig
Péntek: 8:00 – 12:00-ig

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Lakosság!

Azok a lakosok, akiknek még nincs kommunális és szelektív gyűjtőedényük (120 literes), regisztrálás és átvétel céljából jelentkezzenek az Önkormányzat Alkotmány út 3. telephelyén (Gamesz csarnok) a kukákért.

A kiosztás időpontja: 2016. október 7-től (péntektől) munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9 órától 12 óráig.

Borsodnádasd város Önkormányzata

Közlemény

Email Nyomtat PDF
Borsodnádasd település közigazgatási területén tervezett 20kV-os légvezeték létesítése

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. október 4-től (kedd) várhatóan 2016. október 10-ig (hétfő) Borsodnádasd teljes területén dolgoznak az önkormányzati aszfaltozott utak kátyúzásán. Kérjük a Tisztelt Lakosságot az úton való figyelmes közlekedésre a kátyúzási munkálatok idején a balesetek megelőzése érdekében.

Szíves megértésüket köszönjük.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a szeptember havi munkabér kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2016. október 6-a (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Határvadász Toborzás

Email Nyomtat PDF

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet

a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
 • a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Pályázati Felhívás teljes egészében az ikonra kattintva letölthető.

BORSODI KÉMÉNYSEPRŐ

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk, hogy 2016.07.01-től a kéményseprő-ipari tevékenységet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja végzi.

B.-A.-Z. megyei csoportjuk elérhetőségei:

 • Cím: 3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.
 • Telefonszám: 1818

Változások a kéményseprésben: Bővebb tájékoztatásért KATTINTSON IDE !

Lakossági Felhívás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 19-én (hétfőn) 8 órától 14 óráig a Borsodnádasd, Alkotmány út 3. szám alatt található ATM technikai okok miatt nem üzemel.

Szíves megértésüket megköszönjük.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

II. Óbükk Ökotúra

Email Nyomtat PDF

Fejben dől el minden

Email Nyomtat PDF

Fotókiállítás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016.(VIII.12.) számú határozata alapján a

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

2016. augusztus 25-én (csütörtökön) és augusztus 26-án (pénteken)

igazgatási szünetet tart.

Szíves megértésüket megköszönjük!

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Menetrendi hirdetmény

Email Nyomtat PDF

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy

2016. szeptember 1-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Helyközi autóbusz menetrend

2. kötet, Heves megye

3404 Eger-Mikófalva-Balaton-Bekölce-Borsodnádasd autóbuszvonal:

4 sz. (Borsodnádasd, Petőfi tér forduló indul 5:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:15 órakor) munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit bővítjük, (Bekölce, kisbolt, Bekölce, aut. vt.) indulási idejét és útvonalát iskolai előadási napokon módosítjuk.

8 sz. (Borsodnádasd, Petőfi tér forduló indul 6:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:15 órakor) iskolai előadási napokon közlekedő, új járatot állítunk forgalomba.

További módosítások elérhetőek IDE kattintva.

2016. augusztus 20.

Email Nyomtat PDF

Borsodnádasdi Krónika 2016. nyári száma

Email Nyomtat PDF
A Borsodnádasdi Krónika 2016. nyári száma megtekinthető, honlapunkról letölthető.

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. július 18. és július 22. között a Nádasdi molnárkalácsot a Molnárkalács Házban tudják megvásárolni, melynek nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 6:00-tól 14:00-ig.

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

Borsodnádasd Város Önkormányzat

Napközis tábor

Email Nyomtat PDF

Nemzetközi LAND ROVER és 4X4 Találkozó

Email Nyomtat PDF

2016.07.29-31-én tartandó Nemzetközi LAND ROVER és 4X4 Találkozó részvételi-regisztráció tervezetét szeretnénk bemutatni:

Azok a vendégeink, akik aktív résztvevői kívánnak lenni a 3 napos rendezvénynek,- kérjük regisztrálják magukat a következő e-mail címen: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Akik csak látogatóként, vagy a zenei koncertekre kíváncsiak, azok is itt jelezhetik részvételi szándékukat,- ami egyben kedvezményes jegyvásárlási jogosultságot is jelenti!

A részvételi díjak a következők:

 • A 3 napos találkozóra LAND ROVERREL vagy egyéb 4X4-el látogató vendégeink részvételi díja a következő: 1 autó + 2 fő: 16.000,- Ft.
 • Minden további fő,- aki az autóval érkezik és részt kíván venni az eseményen 4.000,- Ft /fő.
 • 12 év alattiak szülői kísérettel ingyenes résztvevők.

Ez a díj, magában foglalja a gépkocsi és sátorhelyet a park területén vagy annak közelében (villany,- áram,- víz vételi lehetőség, mosdó, illemhely használat, büfészolgáltatás hideg – meleg étel és ital vásárlási lehetőséggel, őrzött parkoló), valamint a péntek esti zártkörű - csak a 3 napos résztvevőknek biztosított - szalonnasütést és élő zenés rock and roll koncertet. Autónként, 2 db nagyméretű emlékmatricát, a teljes szombat - vasárnapi programot, továbbá a szombati vadpörköltes bográcsos ebédet, az off road pályák használatát,- vagy aki ezt túl erősnek találja, annak egy könnyített autózást GPS pontkereső feladatokkal. Ezen kívül, a vasárnapi nagytúrát, és a vasárnapi palóc vendéglátást (ebédet).

Azok a vendégeink, akik a hétvégi (szombat – vasárnap) programokat kívánják megtekinteni,és nem a LANDROVER találkozóra, mint aktív résztvevők érkeznek- válthatnak napi és hétvégi (2 napos) jegyet a következő áron:

 • 1 napos jegy, regisztrálva elővételben: 2.000,- Ft/fő ,- a helyszínen 2.500,- Ft/ fő
 • Hétvégi (2 napos) jegy, regisztrálva elővételben: 3.000,- Ft/fő,- a helyszínen 3.500,- Ft/fő
 • 12 éven aluliaknak szülői kísérettel ingyenes.

A regisztráció folyamata a következő:

A megadott email címre ( Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. ) egy üzenetben kell elküldeni az alábbiakat: A részt venni szándékozó nevét (plusz személyek nevét, 12 éven aluli gyermek esetén a „gyermek” megjelölést a neve mellett, települése nevét, hány napos jegyet kíván venni, és ha terepjáróval érkezik,- akkor az autó típusát!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

MIHÁLY TAMÁS: +36-30/641-0242 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
BALOGI LÁSZLÓ: +36-30/859-6969
VIGASSY ÁDÁM: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Egészségsátor

Email Nyomtat PDF

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a köztisztviselőkről jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény értelmében, mely rendelkezik a köztisztviselői napról

2016. július 1. napján (pénteken)

az ügyfélfogadás szünetel!

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Lakossági Tájékoztatás

Email Nyomtat PDF

A polgárőrök jelenlétükkel növelik az emberek biztonságérzetét és jelentős szerepük van abban, hogy visszaszorítsák a lakosság ellen elkövetett bűncselekmények számát. Ma már a legtöbb magyarországi településen működik szervezetük, köztük Borsodnádasdon is.

A polgárőrök jogosultak a szabálysértés elkövetőjét felszólítani, illetve a tetten ért személyt visszatartani. Emellett óvodák, általános iskolák közvetlen közelében, valamint közlekedési baleset helyszínén jelzőőri tevékenységet végezhetnek.

A polgárőrök jelenlétükkel, a rendelkezésre álló információkkal, felvilágosító tevékenységgel és a rendőrséggel való együttműködéssel igyekeznek csökkenteni a bűnelkövetések számát.

A szolgálatban lévő Polgárőröket a 06-30/315-4182 telefonszámon hívhatóak!

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás!

Email Nyomtat PDF

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Nádasdi molnárkalács” 2016. június 15-től már papírdobozos változatban is kapható. Egy doboz 30 db molnárkalácsot tartalmaz és 800 forint a fogyasztói ára. Továbbra is szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat a megszokott helyen és időben!

Borsodnádasd Város Önkormányzata

További cikkek...

Hirdetés