Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Felhívás nyári diákmunkára

Borsodnádasd Város Önkormányzata a B.A.Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal foglalkoztatási Osztályával közösen nyári diákmunkát hirdet 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására az alábbi időpontokban:

 • 2020. július 15. - 2020. augusztus 14.
 • 2020. augusztus 01. - 2020. augusztus 31.

A program keretében napi 6 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség.

Jelentkezéskor a diákok a személyes irataikon kívül hozzanak magukkal diákigazolványt vagy iskolalátogatási igazolást.

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

Jelentkezés személyesen a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal épületében Ferenczné Szabó Csilla ügyintézőnél, telefonon a 06-21/345-7040 telefonszámon.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében a fű növekedése felgyorsult, valamint a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék a nem megfelelően kitakarított árokból kilépve az utakban és járdákban kárt okoz. Az önkormányzat az elmúlt években a lehetőségéhez mérten mindenhol levágta és elszállította a közterületen és a lakosság háza előtti területekről a füvet és kitakarította a csapadékvíz elvezető árkokat. Az idei évben a közfoglakoztatási létszám jelentős csökkenése miatt a lakosság előtti közterületen nem tudja ezeket a plusz feladatokat magára vállalni és ellátni. Ezért felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok előtt a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendeletére, különösen figyelemmel a rendelet 6.§-ra ami vonatkozik az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladataira.

6.§

(1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
 2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
 3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

Borsodnádasd 2020. 06. 25.

                                                                       Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Tisztelt borsodnádasdi ingatlan tulajdonosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket azoknak, akik a régi szennyvízrendszerre vannak rákötve, hogy legkésőbb ez év október 15-ig kössenek át az új szennyvízhálózatra.
A régi szennyvízhálózat megszüntetésre kerül, be lesz tömedékelve.
Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az Ózdi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálya (3600 Ózd, Városház tér 1.) 2020. június 30. napján (kedden) technikai okok miatt ZÁRVA TART.

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Tájékoztató ügyeleti ellátással kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

A tegnapi nap folyamán rendkívül kellemetlen helyzetbe került településünk vezetése, ugyanis ügyeleti társtelepülésünk közösségi oldalán hivatalos tájékoztatás jelent meg arról, hogy a Borsodnádasdon működő háziorvosi ügyelet 2020. június 30. napjától megszűnik és a lakosok konkrét iránymutatást kaptak arra vonatkozólag, hogy 2020. július 1. napjától Ózdon látják el a betegeket. Ez településünkön jogos lakossági felháborodást váltott ki, melynek fő oka, hogy mi semmit nem mondunk az ügyről, másrészt semmiféle magyarázat nincs a hír mellett.

Jelen tájékoztatóm ilyen előzményekkel utólagos magyarázkodásnak tűnik, de megpróbálok tényszerű és közérthető információkkal szolgálni.

A Borsodnádasdon működő ügyelet 2001. körül alakult meg négy település mikrotársulásának működtetésével. Településünk a kezdetektől jelentős szerepet vállalt a kialakításban és működtetésben. A működtetéshez szükséges állami finanszírozás sosem fedezte a kiadásokat, de a különbözetet hol az ózdi társulás, hol a társult települések, gyakran pedig Borsodnádasd finanszírozta. A szakmai ellátottsággal a kezdeti időkben nem volt probléma, a négy település hét háziorvosával és egy állandó nyugalmazott főorvosával ez zökkenőmentesen megszervezhető volt. Az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok valamennyien szakmailag előrelépésnek látták a központi ügyeletet – a korábbi állandó készenléthez képest – a lakosságnak is, az orvosoknak is megnyugvás volt annak működtetése.

Az évek alatt a közös feladatellátással kapcsolatosan feszültségek mindig adódtak – aminek legfőbb oka a működtető önkormányzatokra háruló egyre magasabb önrész vállalása volt. A helyzetet településünk gyakorlatként úgy kezelte, hogy a településekre eső önrészt előfinanszírozta, így az ellátásban részt vevők a bevételek elmaradozásaiból problémát nem érzékeltek – bár ez nekünk egyre nagyobb terhet jelentett. 2017. évtől kezdetben fokozatosan, majd 2019-2020. évben robbanásszerűen új negatívumként éltük meg az orvoshiányt. Jelenleg ott tartunk, hogy a korábbi nyolc helyi orvossal szemben három fő vonható be az ügyeleti ellátásba, de mivel ők párhuzamosan több körzetet is kényszerülnek ellátni – így ügyelet nélkül is rendkívül túlterheltek. Április hónapban adtam már arról tájékoztatást, hogy voltak napok, amikorra nem találtunk orvost, így Ózddal együttműködve kellett megoldanunk az ügyeletet. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Elnökének, Ózd polgármesterének a segítőkészsége és hozzáállása rendkívül példaértékű volt, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A koronavírus-helyzet még tovább fokozta a problémát – májustól teljesen összeomlott volna az ügyelet – ettől pusztán az a kényszerintézkedés mentette meg, hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok díját piaci alapon határoztuk meg, ami konkrétan egységesen 4000 Ft/óra díjazást jelent – mert ez az a határösszeg, amiért a külsős orvosok vállalnak ügyeleti szolgálatot. Minimális korrekcióra az ápolók esetében is sor került, de az ő óradíjuk így sem éri el a jogszabályban meghatározott összeget.

Ezzel a problémát látszólag megoldottuk – de sajnos be kell látnunk, hogy ez hosszú távon így fenntarthatatlan. Ennek megértéséhez nagyságrendi számokkal is untatnám Önöket. Az ügyeletünk állami finanszírozása szinte megalakulása óta változatlan, éves szinten 1000 fő lakosra kapunk 1 M Ft-ot, így ez a négy település 12.000 lakosára vetítve éves szinten 12 M Ft támogatást jelent. Ahhoz, hogy az ügyelet minimális szinten működni tudjon 3 fő gépjárművezetőre van szükség – 365 napon keresztül orvosra és ápolóra. Ez a korábbi saját orvosainknak fizetett rendkívül alacsony ügyeleti díjjal számolva 32.400.000 Ft kiadást jelentett éves szinten. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulástól 4,5 M Ft összeg támogatás egészítette ki az állami támogatást, így a finanszírozási hiány évente 16,5 M Ft volt – amit a négy település lakosságszám arányosan fizetett meg – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt leginkább Borsodnádasd finanszírozta elő.

Az orvosi ügyeleti díjak 2020. május 1. napjával történő megemelésével, ha 2020. december 31. napjáig minden nap ellátás lenne, a kiadási oldal 46.000.000 Ft-ra emelkedne úgy 2020-ban, hogy az állami finanszírozás egy fillérrel sem emelkedik. Könnyen kiszámítható, hogy a finanszírozási hiány 2020. évre a korábbi 16,5 M Ft-ról 29,5 M Ft-ra emelkedne, ami lakosságszám arányosan a társtelepülések számára is egy vállalhatatlan teher. Ennek a hiánynak semmi fedezete vagy finanszírozási oldala nincs.

Ha továbbmegyünk és a 2021. évet tervezzük, ott az emeléssel már nem május 1-től, hanem január 1-től kell számolni, így 2021. évben már a kiadás 55 M Ft lenne, szemben a továbbra is 12 M Ft állami támogatással és 4,5 M Ft Ózdi Társulási hozzájárulással – a hiány ekkorra éves szintén 38,5 M Ft lenne. Ezt az összeget a négy település nem tudja biztosítani. Az összes saját bevétel sincs ilyen összeg. Felmerülhet a kérdés, hogy próbáltunk-e valamilyen külső segítséget kérni a finanszírozási problémákhoz. Természetesen próbáltunk és elutasításon kívül semmit nem kaptunk. (Máshol mentőstisztet is bevonnak az ellátásba – ezt a járási tisztifőorvos elutasította.)

Ekkora finanszírozási hiánnyal működő tevékenység a négy település teljes pénzügyi összeroppanását eredményezné.

Egyetlen, hosszú távú lehetséges megoldás az ózdi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozás. Viszont ez sem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolják. Ezen javaslatunkkal alaposan felforgattuk az ózdi ügyeleti ellátást is. Az ózdi ügyelet működési engedélyébe nem tartozik bele a mi négy településünk, de az Ózdon ügyeletet ellátó orvosok szerződése sem tartalmazza. Tudomásom szerint az ózdi szakmai körökben jelentős az ellenállás az ellátási terület bővülésével kapcsolatosan. Amennyiben a kibővített ózdi ügyelet létrejön, az ellátottak száma meghaladja a 40.000 főt, így már egyszerre párhuzamosan két orvos látná el az ügyeletet. Rendkívül sok a bizonytalanság a megalakulásukkal kapcsolatosan, ezért a tájékoztatásomat csak a hónap második felében terveztem közzé tenni.

Számunkra legfontosabb, hogy a települések lakossága ellátás nélkül ne maradjon. Az a helyzet nem állhat elő, hogy az ózdi kibővített ügyelet nem jön létre, de a borsodnádasdi megszűnik. Valkó doktornő javaslatára végeztünk kalkulációkat arra vonatkozólag is, hogy a Heves megyei oldal felé kellene bővíteni az illetékességi területet. Sajnálatos módon ott is nagyon gyenge az orvosi és az ügyeleti ellátás, de ilyen rövid idő alatt ez a megyén átnyúló változtatás kivitelezhetetlennek tűnik.

Polgármesterként is és borsodnádasdi lakosként is nehéz megélni azokat a kényszerű negatív változásokat, ami az elmúlt időszakban településünket sújtja. Szinte már valamennyi olyan plusz tevékenység, ami a városi rangunkkal 2001-ben kialakult, mára megszűnt: építéshatóság, gyámhivatal, okmányiroda és sajnos az orvosi ügyelet is fenntarthatatlan.

Ha a fogorvosi ellátás és a két háziorvos hiányára gondolunk, a helyzet teljesen elkeserítő – a felháborodás és elégedetlenkedés teljesen megalapozott.

Sok pozitív dolog történt ugyan a településen az elmúlt időszakban, de amikor az alap funkciók ilyen szinten omlanak össze – ez teljesen beárnyékolja az eredményeinket.

Nehéz bármilyen pozitív gondolattal zárni ezen tájékoztatást.

Ügyeleti ellátásunk június hónapban a megszokottak szerint működik, az esetleges változásról a hónap végén tudom Önöket biztosan tájékoztatni.

Kérem fentiek elfogadását!

Borsodnádasd, 2020. június 10.

Kormos Krisztián
polgármester   

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Borsodnádasdi Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Borsodnádasdon a szennyvízhálózat kiépítése megtörtént, elkészült.

Akinek az ingatlanához tisztító idomot helyeztek el a kivitelezők és a „Megrendelő adatlap”-ot kitöltötte és leadta, ráköthet és használhatja.

Amennyiben a rákötés megtörtént, köteles bejelentést tenni a rákötést végző vállalkozónak, vagy a tulajdonosnak az Önkormányzat (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy az ÉRV (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) irányába a rákötés címe, ingatlantulajdonos neve, és lehetőség szerint 2 db fotóval mellékelve, bekötés megtörtént megjegyzéssel.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha az igénybejelentést, a megrendelőlapot legkésőbb június 30-ig (nem rákötési határidő) nem adja le az Önkormányzatnál, annak szennyvízbekötés műszaki átvételi díjat kell fizetnie, az ÉRV Zrt műszaki ellenőrének, egyszeri 5 100 Ft-ot.

Amelyik ingatlanon a szennyvízbekötés nem valósul meg, akkor az Önkormányzat a csatornázott utcákban, talajterhelési díjat fog kiszabni, melynek összegét a felhasznált ivóvíz és az elszállított szennyvíz különbsége alapján kell megfizetnie a 10/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet alapján. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3 a 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési törvényben foglaltak szerint.

Tisztelettel:

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, - akik számlaszámmal nem rendelkeznek - hogy az május havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. június 04-e (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Gázszolgáltatás szüneteltetése Borsodnádasdon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a FGSZ Zrt. által a járdánházi átadó állomáson karbantartási munkák miatt Borsodnádasd településen a 20m3/h feletti fogyasztók számára:

2020. június 05-én 9:00 órától - 13:00 óráig

a földgázszolgáltatás szünetel.

A TIGÁZ Zrt. Keleti Régió Üzem Eger (Eger, Kisfaludy u. 31.) a gázszünet ideje altt és az ismételt üzembe helyezés időszakában is folyamatos ügyelet tart. Emellett hiba bejelentés és információkérés miatt folyamatosan (éjjel-nappal) elérhető a diszpécser szolgálat a 06-80/300-300 telefonszámon.

A gázszünettel kapcsolatban további információkkal Ivicz Tibor üzemvezető tud szolgálni a 06-30/420-2508 telefonszámon.

A mielőbbi ismételt üzembe helyezés feltétele, hogy a fogyasztói rendszerek elzáró szerelvényei zárt állapotáról meg tudjunk győződni, ehhez a gázfogyasztók segítő közreműködése szükséges. Társaságunk a gázszünetet követően a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül a gázszolgáltatást beindítja.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tigáz Zrt.

Ünnepi nyitvatartási és hulladékszállítási rend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás rendje pünkösdhétfőn, azaz 2020. június 1-jén nem változik. A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A hulladékudvarok 2020. június 1-jén zárva tartanak. Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak,  2020. június 1-jén a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 21 3500 111

BMH Nonprofit Kft.

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormányablak busz

2020. június 4. napján (csütörtök)

és

2020. június 18. napján (csütörtök)

érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Tájékoztatás hulladékgyűjtő zsákok átvételéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a megnövekedett igényekre tekintettel 2020. május 31-ét követően ismételten lehetőséget biztosítunk a felhasználóink számára az ingyenes szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok átvételére az ügyfélszolgálati irodáinkban.
A gyűjtőzsákok átvételére kizárólag előzetes időpont egyeztetés útján van lehetőség a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy az időpont kérésben a szolgáltatásukhoz kapcsolódó adatokat - felhasználó neve, felhasználási hely címe - megadni szíveskedjenek.
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ügyfeleink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében ügyfélszolgálati irodáink továbbra is zárva tartanak. Irodáinkban kizárólag a gyűjtőzsákok átvételére van lehetőség - egyéb ügyintézésre nincs mód.
A gyűjtőzsákok átvétele során kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) viselése.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a BMH Nonprofit Kft. által visszaigazolt időpontban érkezzenek, egyéb esetben nem áll módunkban kiszolgálni az oda érkezőket.

Együttműködésüket megköszönve.

BMH Nonprofit Kft.

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint ellenőrzött bejelentésről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) alapján 2020. május 18-tól bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek (ellenőrzött bejelentés).

A Kr. hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, amelyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

Ezen ügyek a következők:

A jegyző az ellenőrzött bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus visszaigazolást küld. A bejelentés megtételére szolgáló e-mail-cím: 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a címen kizárólag a Kr. szerinti bejelentéseket tudjuk fogadni!)

Az ellenőrzött bejelentés (továbbiakban: bejelentés) benyújtása: a bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (E-papír) útján, valamint
 • e-mail (kizárólag a honlapon e célra közzétett) útján megtett bejelentés.

Kérjük, az automatikus visszaigazolást megőrizni!

A bejelentés tartalma: a bejelentés mindazon adatokat tartalmazza, amelyeket az ágazati jogszabály az adott engedélykérelemre előír. A bejelentéshez mellékelni kell a jogszabályban előírt mellékleteket is, kivéve azokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ilyen nem mellékelt dokumentum tartalmáról az ügyfélnek a bejelentésben kell nyilatkoznia, egyidejűleg nyilatkoznia kell azon körülményekről, amelyek a bejelentés hiányosságát indokolják.

Az eljárásért fizetendő díj: a bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni. Abban az esetben, ha a Kr. alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Ügyintézési határidő:

 • amennyiben szakhatóság nem vesz részt az eljárásban, 8 nap,
 • szakhatóság részvétele esetén 12 nap.

A hatóság számára rendelkezésre álló határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Tevékenység végzése:

Az engedélyköteles tevékenység – amennyiben a hatóság azt az ügyintézési határidőn belül nem tiltja meg –, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a bejelentéstől számított nyolc, illetve 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető.

Ügyintézés:

A hatóság ellenőrzi a bejelentést és amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak, erről a Kr.-ben meghatározott határidőn belül elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján értesítést közöl az ügyféllel. A hatóság az értesítésben ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát: az engedélyköteles tevékenység az értesítés közlését követően végezhető, ill. a tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

Tevékenység megtiltása:

A hatóság a Kr.-ben meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Kr. hatálya alá;
 2. az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll;
 3. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható;
 4. a bejelentés oly mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság köteles a végzést meghozni, ha ezt a szakhatóság az a) – d) pont szerinti okból kezdeményezi.

A végzést nem kell megindokolni és vele szemben nincs helye jogorvoslatnak. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.

Hatóság hallgatása = kézbesítési (közlési) vélelem:

Ha a hatóság az értesítést határidőben nem közli az ügyféllel, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén azt közöltnek kell tekinteni:

 • a bejelentés szerinti tevékenység a Kr. hatálya alá tartozik,
 • a bejelentést elektronikus úton a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél tették meg és
 • ez utóbbi a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolható.

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést, illetve kizárólag a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazható.

Burkovics Róbert
jegyző         

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormányablak busz 2020. május 21. napján érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Az országos veszélyhelyzet még fennáll, de kijelenthetjük, hogy településünkön is és országosan is leszálló ágban van a koronavírus járvány. Közel egy hónapja újabb megbetegedéseket nem találtak a hatóságok - a pozitív esetek is gyógyulnak az otthonban és azon kívül is. Bízzunk benne, hogy túlvagyunk azon a bajon, amely az elmúlt időszakban ránk zúdult. Sajnos rendkívül felforgatta életünket a kialakult helyzet és a legszomorúbb visszafordíthatatlan tény, hogy áldozatokat is követelt településünkön a vírus. Nem tudom elégszer hangsúlyozni és köszönetemet kifejezni a lakosság felelősségteljes viselkedéséért.

Az elmúlt héttől kezdődően azon dolgozunk, hogy újra induljon az élet településünkön. Második hete teljes létszámmal működik a Hivatalunk is, a kollégák mielőbb próbálják a fontossági sorrendnek megfelelően az esetleges elmaradásokat bepótolni.
A Központi Konyhán visszatértünk az ételhordós kiszállításra - természetesen a fokozott fertőtlenítésre ügyelve.
A Molnárkalács Házban is újraindult a termelés - ugyanis egyre türelmetlenebbek a megrendelőink.

Próbáljuk a folyamatban lévő pályázatokat is továbbvinni. Ennek keretében a “Jegyzői Házon” az utolsó simításokat végzik, Sági Tibor Helytörténeti Gyűjtemény Vezető, Alpolgármester Úr már az épület használatba vételére és berendezésére készül.
Mint láthatták, a Piactér kialakítását is elkezdte a nyertes kivitelező, ugyanakkor a piac ideiglenes jelleggel az iskolával szembeni téren újrakezdhette működését.
Az óvodabővítés is befejeződött, jelenleg a csoportok berendezése folyik. Ősztől az ovisok már 5 csökkentett létszámú csoportban kezdhetik meg a tanévet.
A Petőfi-téri volt kultúrház látogató- központtá alakítása kivitelezőjének kiválasztása is folyamatban van, reményeink szerint még a nyáron ott is elkezdődnek a munkálatok.

A gyermekek nagyon nehezen viselik a bezártságot - ennek leküzdésére soron kívül megnyitjuk a falusi sportpályán kialakított játszóteret. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek a rendre és a tisztaságra, valamint legyenek arra tekintettel, hogy a pálya közepén még parkosítás történik, a füvet és a növényzetet ne tapossák ki!
Együttműködési megállapodás keretében a helyi Fitness Egyesület működtetésébe került a kialakított teniszpálya, az azon történő játék lehetőségéről kérem a Fitness teremben szíveskedjenek érdeklődni, melyet a korábbi rendnek megfelelően újraindítottak hétfőtől. Környezetünk szépítése érdekében kihelyezésre kerültek az önkormányzat által beszerzett muskátlik.

Mivel a szabadtéri rendezvények megtartása létszámkorlátos - a Molnárkalács-fesztivállal kapcsolatos előszerződéseink pedig szorítottak - így az idei fesztivál el fog maradni.

Sajnos igaz az az újabb negatív hír, ami szintén településünket érinti, mely szerint bezárt a helyi okmányiroda. Az elmúlt évben próbáltam lépéseket tenni annak megmentése érdekében, de sajnos be kellett látnom, hogy a központi közigazgatás teljesen más irányt vett az eddigiektől. Az okmány-, egészségbiztosítási-, földhivatali és egyre több közigazgatási ügyet a Kormányablakok hatáskörébe terelik, azon okmányirodák, amelyeket nem lehet kormányablakká alakítani és az ügyfélforgalma is gyér, valamint a működtetéshez szükséges humán állománya sem bővíthető - azokra a beolvadás vár. Okmányirodánk 18 évvel ezelőtt, 2002. januárban kezdte meg működését településünkön. Fénykorában egész napos folyamatos ügyfélfogadás mellett hetente több százon felüli helyi és térségi lakost is kiszolgált. Az épületrészt a Kormányhivatal a héten visszaadta az önkormányzatnak. Az ügyeinket ezentúl az Ózdi Járási Hivatal Kormányablakában végezhetjük, ahol felkészült szakemberek várják az ügyfeleket. Szeretném azt is tolmácsolni, hogy előre láthatólag kéthetente Kormányablak-busz fog a településünkre, a Közösségi Ház és Könyvtár elé kitelepülni, ahol a legfontosabb személyi okmányok megújítása elvégezhető lesz. Ennek pontos időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, valamint az országos óvintézkedések további betartását!

Köszönettel:

Kormos Krisztián
polgármester  

Dr. Valkó Gyöngyi háziorvos és Kormos Krisztián Polgármester köszönetnyilvánítása


Tisztelt Lakosság! 
 
Az elmúlt hetek mindannyiunk számára rendkívüli volt. Nehéz, áldozatos időszakot éltünk meg. Ezzel kapcsolatban háziorvosunk és polgármesterünk az alábbi közleményt fogalmazta meg: 
 
Dr. Valkó Gyöngyi háziorvos: 
 
Kedves Borsodnádasdi Lakosok!
 
A korábbi hetek információihoz képest igen jó hírünk van! Remélem nem korai az örömünk, de úgy gondoljuk Önökkel is meg kell osztani a jelenlegi helyzetet. 
Példátlan összefogás, az egészségügyi dolgozók részéről megfeszített munka és egy nagy adag szerencse ... ami kellett hozzá. 
Elmondhatjuk, hogy hetek óta nincs új koronavírusos esetünk sem a városban, sem a szociális otthonban. A pozitív betegeink is gyógyulnak, egyre többen vannak, akiknek már negatívvá vált a kontroll tesztje, azaz meggyógyultak. Valószínűleg a borsodnádasdi kiemelkedő hullámon túl vagyunk. 
Név nélkül minden segítőnek, aktív közreműködőnek, aki részt vett ebben az óriási küzdelemben, köszönetünket fejezzük ki! 
Külön kiemelkedő köszönet a Lakosságnak a helyzet megértéséért, hozzáállásukért, türelmükért! Csak így együtt, összefogva sikerülhetett megfékezni a bajt! Sajnos áldozataink is vannak, akik miatt együttérzésünket fejezzük ki! 
Nyomatékosan fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a veszély még teljesen nem múlt el, a továbbiakban is óvatosnak kell lennünk! Bizonyos megszorításokra még szükség van, ébereknek kell lennünk, de lassan, óvatosan újraindulhat az élet. Kérem figyeljék az országos híradásokat, instrukciókat és annak megfelelően járjanak el! 
Örömtől eltelve adom át a szót Polgármester Úrnak a további információkért! 
Dr. Valkó Gyöngyi 
háziorvos       
Kormos Krisztián polgármester: 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Doktornő felvezetőjéhez képest csak a köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni azért a felelősségteljes viselkedésért, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak. Igazából Nagypéntek előtti napon élesedett be a baj Borsodnádasdon, ekkor szereztünk tudomást arról, hogy valószínűleg bekerült a településünkre a vírus. Olyan időszak volt ez, amikor jött a jó idő, jött a hosszú hétvége és az emberek bíztak abban, hogy a környékünk még biztonságos - nem igazán volt eddig jelen a vírus. Hatalmas kihívás elé néztünk: egyrészt fals információkat sem szerettünk volna terjeszteni, másrészt éreztük: ha nem hozzuk azonnal nyilvánosságra az általunk ismert valamennyi tényt - a hosszú hétvége, a Húsvét  alatt itt elszabadulhat a járvány. Megítélésem alapján jól döntöttünk. Szinte naponta őszintén tájékoztattuk Önöket minden fontos új információról és Önök megértették mindazt, amit mondani akartunk. Felelősségteljesen viselkedtek - úgy érzem mindenki a lehető legminimálisabbra szorította a kontaktok számát - nem fogadtak látogatókat, és aki tehette otthon maradt. És ami a legfontosabb: nem alakult ki pánik a településen - remélem ehhez az is hozzájárult, hogy valóban elhitték: nem szépítjük a helyzetet!  Ekkor még nem volt információ arról, hogy az otthon falai közül milyen mértékben terjedt ki, sőt talán még arról sem, hogy oda hogyan kerülhetett be a vírus. Nem egyszerű napok voltak ezek! Bizonytalanságban voltunk és egyre nagyobb nyomás alatt. Egyrészt átéreztük a felelősségét a szerepünknek - másrészt a média is próbált ránk nyomást gyakorolni. Nagy segítségemre volt Valkó doktornő, aki szakmai és élettapasztalatával kizárólagosan jó tanácsokat adott és minden egyes  javaslata Őt igazolta. A konkrét intézkedéseket már nem akarom megismételni, feleleveníteni - egyébként olyan váratlan és sokszor gyors intézkedéseket kellett hozni, hogy talán már el sem tudnám mondani. A döntések meghozatalában Jegyző Úr volt még segítségemre, akivel folyamatosan próbáltuk megoldani a folyamatosan érkező újabb és újabb problémákat. Köszönetemet szeretném kifejezni a frontvonalban dolgozó, lakossággal és betegekkel érintkező egészségügyi, szociális, konyhai dolgozó kollégáknak, patikusunknak, postásainknak, önkéntes tűzoltóinknak, polgárőreinknek, egyesületeinknek, civil szervezeteinknek, rendőrségnek, boltosainknak,a településre kijáró mentőszolgálat munkatársainak, járványügyeseknek, tömegközlekedésben dolgozóknak, önkénteseinknek, varrodánknak,  támogatóinknak, a nem az önkormányzat égisze alatt, de a településen tevékenykedő munkavállalóknak és munkaadóknak a felelősségteljes munkáért és segítségért, a szociális otthon régi és ideiglenesen ide vezényelt dolgozóinak, vezetőjének a szintén hatalmas baj közepén vállalt harcukért, áldozatvállalásukért és elszenvedett kellemetlenségeikért. Külön köszönet azoknak, akik betartották a hatóság által előírt vagy az önként vállalt karantént! A még betegeknek mielőbbi gyógyulást, az áldozatok hozzátartozóinak mély együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki!
 
Legfőképpen a Lakosságnak köszönöm az együttműködést! Mint doktornő is írta: ez csak együtt sikerülhetett! Ehhez mindenki kellett! Tanulságos napok voltak ezek! Nagy öröm az számomra, hogy a vírus-helyzet kialakulásától a mai napig elmondhatjuk: sokkal többen vagyunk, akik felelősségteljesen viselkedtek, mint akik felelőtlenül! Ezt mindenkinek megjegyezzük, kérem Önök is tegyék ezt! Legyünk büszkék arra, hogy -  igaz a baj hozott össze bennünket, de -  egy nagyon jó közösségben élünk és a többség igenis jól gondolkodik és jól is viselkedik! Annak is örülök, hogy méltósággal viseltük azt a negatív jelzőt, amit az elmúlt hetekben a borsodnádasdiak szenvedtek el pusztán azért, mert településünkön megjelent a vírus. Most már elmondhatjuk és ezúton is üzenjük nekik: nálunk nem csak megjelent, hanem meg is állítottuk, mert mi erre is képesek vagyunk! És egyébként ezt csak megköszönhetik a borsodnádasdi embereknek - mert ha felelőtlenek lennénk, rájuk is zúdulhatott volna a baj! 
 
Mi most azon dolgozunk, hogy lassan mielőbb újra visszatérjen az élet a normális kerékvágásba, de bízom benne, hogy egy mindent átértékelt, megerősödött közösségért fogunk dolgozni - még nagyobb lelkesedéssel és odaadással. 
 
Továbbra is viselkedjünk felelősségteljesen! Ez a szemlélet legyen a követendő mindannyiunk számára, mert meggyőződhettünk róla, hogy csakis ezzel lehet eredményt elérni! Figyeljünk oda egymásra - figyeljük az országos utasításokat, ugyanis a veszély még nem múlt el maradéktalanul! 
 
További jó egészséget és minden jót kívánok!
 
Kormos Krisztián 
polgármester   

Tájékoztatás hulladékudvarok újranyitásával kapcsolatban

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. május 11-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során - az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel - az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint  az ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

 • A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni.
  Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.
 • A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.
 • Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül sor, a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével.
  Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.
 • Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
  Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

Együttműködésüket megköszönve.

BMH Nonprofit Kft

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. május 7-én, csütörtökön 8:00 órától 12:00 óráig a Vajdavára és Körtvölgye utak találkozásától lezárjuk, vízátfolyó javítás miatt.

Az időpont az időjárási viszonyok miatt változhat.

Szíves megértésüket köszönjük!

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében

a 2020. április 6-án fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama

automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig.

Ezen időszak alatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megújítására irányuló kérelmet nem szükséges benyújtani, az a veszélyhelyzet megszűnését követően válik esedékessé.

Burkovics Róbert
jegyző        

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek