Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Borsodnádasdon a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtése vízkereszt után, 2020. január 6-tól 2020. január végéig a vegyes hulladék gyűjtési napjain folyamatosan történik. 
A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon kérjük a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák. Társasházi övezetben, kérjük a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.

Együttműködésüket köszönjük.

BMH Nonprofit Kft.

Értesítés a bérlettámogatásról

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy a 2020. január havi (határozattal rendelkezők részére) bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. január 15-e (szerda) 10.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a december havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. január 07-e (kedd) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

 

Lakossági Felhívás

FELHIVÁS

Borsodnádasdi Kultúráért Emléklap adományozására

A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány

2020. január 22.-én

a Magyar Kultúra Napja alkalmából – a hagyomány folytatásaként  -

Borsodnádasdi Kultúráért Kitüntetés-t

adományoz a diák, az aktív,felnőtt és a nyugdíjas korosztályban azon személyeknek, akik

 • a Borsodnádasdon működő öntevékeny, önművelődő csoportok, közösségek, ill. a város lakossága érdekében kiemelkedő kulturális tevékenységet végeztek;
 • a kultúra támogatóiként hosszabb időn keresztül tevékenykedtek;
 • borsodnádasdiként a kultúra területén a város határain túl is öregbítik lakóhelyünk hírnevét.

A Kuratórium kéri a lakosságot, ill. a civil és öntevékeny szervezeteket, hogy a fenti kategóriákban tegyenek javaslatot írásban,indoklással a jelöltekre.

A javaslatokat írott formában 2020. január 15-ig az alább felsorolt elérhetőségeinken tudjuk fogadni.

Személyesen:

a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtárban elhelyezett gyűjtő dobozban (H-P 08:00-19:00 között)

e.mail-en: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsodnádasd, 2019. december 23.

Papp Béla sk.    
a Kuratórium elnöke

Lakossági Felhívás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság felvételt hirdet a

B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére.

A járőrtárs beosztás betöltésével egy élethivatást választ magának, amely többek között magába foglalja azt a motivációs tényezőt is, hogy az állampolgárok érdekében tud eljárni és a közrend, közbiztonság megszilárdításában aktívan részt vesz.

A felvételi eljárásra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert jelentkezők 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően - sikeres vizsga esetén - őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén - sikeres modulzáró vizsga letétele esetén - a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. A képzésben résztvevők őr­ járőrtárs rész-szakképesítés megszerzését követően iskolarendszeren kívüli -képzésben vesznek részt, középfokú rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi) szakképesítés megszerzése céljából (kb.12 hónap időtartam).

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság feladatainak: ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

 • a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér, 
 • a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény.

Egyéb pótlékok:

 1. az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak:, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
 2. éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
 3. készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
 4. kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a, - a túlszolgálat ellentételezése - a hivatásos állomány tagjának: választása szerint -pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

 • cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft),
 • lakhatási támogatás:
  a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
  b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
  c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
 • természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
 • évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
 • munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
 • egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
 • belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
 • kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
 • támogatások:
  a) üdülési támogatás,
  b) családalapítási támogatás,
  c) illetményelőleg,
  d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
 • szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
 • egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
 • folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
 • rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
 • hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

Munkavégzés helye:
a sikeres modulzáróvizsgát követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába kerül kinevezésre.

Felvételi követelmények:

 • betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • érettségi bizonyítvány,
 • büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (A Rendőrség a Hszt. alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy az a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e.),
 • fizikai alkalmasság,
 • pszichológiai alkalmasság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
 • hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint lakó- és családi körülményei, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatok - felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő - ellenőrzéséhez,
 • cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 • elfogadja egyes alapvető jogainak a Hszt. szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül,
  vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó - szerződésben foglalt követelmények, kötelességek teljesítését.

Az alkalmassági vizsgálatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

A kérelem elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépjárművezetői engedély megléte,
 • angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
 • harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

A jelentkezési határidő: 2020.01.15.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
 • a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel· együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Borsod-Abaúj­ Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A felvételi kérelmet postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely helyi rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Iskolarendszeren kívüli képzés".

A felvételi eljárással kapcsolatban felvilágosítást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr­ főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-46/514-500/28-44 telefonszámon munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.30 óra között, valamint elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A felvételiző az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Miskolc, 2019.09.26.

Hulladékszállítási naptár 2020 - Borsodnádasd

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járatok optimalizálása érdekében a Borsodnádasd településre vonatkozó szállítási rend 2020. január 1-től a a weboldalon található hulladéknaptárban jelöltek szerint változik. A településre vonatkozó 2020. évi hulladékszállítási rendet tartalmazó hulladéknaptár elérhető IDE kattintva, illetve a www.bmhnonprofit.hu weboldalon a Szolgáltatási terület menüpontra majd a település nevének kezdőbetűjére kattintva, ezután a település nevét kiválasztva a 2020. évi hulladéknaptár pontban kérhető le.

BMH Nonprofit Kft.

Tájékoztató a 2019. évi téli szünidei gyermekétkeztetésról

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatjuk, hogy az óvodás korú gyermekek számára a téli szünidei gyermekétkeztetés

2019. december 23-án (hétfőn)

2019. december 30-án (hétfőn)

2019. december 31-én (kedden)

vehető igénybe a korábban „Nyilatkozatot” kitöltő szülők hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei számára.  

Az ebédet az említett napokon a Központi Konyháról lehet elvinni 11:30-tól - 13:00 óráig. Amelyik gyermeknek nincs ebédhordója helyben is elfogyaszthatja az ebédet.

Az Engels telepen és a Lemezgyár telepen lakó jogosult gyermekek részére igény szerint kiszállítja a konyha az ebédet az alábbiak szerint.

A Lemezgyár telepen a volt Szociális Alapszolgáltatási Központ (3672 Borsodnádasd, Köztársaság 114.) épületében tesszük le az ételhordókat 10.30-kor. A Lemezgyár telepiek a téli szünet első napján december 23-án 9:00 óráig juttassák el az ételhordókat a fent megjelölt helyre. A varroda épületében minden nap csak 11 óráig lesz ügyelet, addig mindenki vigye el az ebédhordóját.

Az Engels telepen a korábbiakhoz hasonlóan házhozszállítással történik az ebéd kihordása, melynek időszaka: 9:30 – 10:00 óra között.

Mindenkire vonatkozóan felhívom figyelmüket, hogy csere ételhordóról, azok tisztaságáról mindenki köteles gondoskodni. Közegészségügyi előírások betartása okán a nem megfelelően tisztán tartott ételhordókat nem áll módunkban megtölteni!

Cseh Károly            

Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ

Tájékoztató a 2019. évi téli szünidei gyermekétkeztetésról

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatjuk, hogy az általános iskolás, középiskolás korú gyermekek számára a téli szünidei gyermekétkeztetés

2019. december 23-án (hétfőn)

2019. december 30-án (hétfőn)

2019. december 31-én (kedden)

2020. január 2-án (csütörtökön)

2020. január 3-án (pénteken)

vehető igénybe a korábban „Nyilatkozatot” kitöltő szülők hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei számára.  

Az ebédet az említett napokon a Központi Konyháról lehet elvinni 11:30-tól - 13:00 óráig. Amelyik gyermeknek nincs ebédhordója helyben is elfogyaszthatja az ebédet.

Az Engels telepen és a Lemezgyár telepen lakó jogosult gyermekek részére igény szerint kiszállítja a konyha az ebédet az alábbiak szerint.

A Lemezgyár telepen a volt Szociális Alapszolgáltatási Központ (3672 Borsodnádasd, Köztársaság 114.) épületében tesszük le az ételhordókat 10.30-kor. A Lemezgyár telepiek a téli szünet első napján december 23-án 9:00 óráig juttassák el az ételhordókat a fent megjelölt helyre. A varroda épületében minden nap csak 11 óráig lesz ügyelet, addig mindenki vigye el az ebédhordóját.

Az Engels telepen a korábbiakhoz hasonlóan házhozszállítással történik az ebéd kihordása, melynek időszaka: 9:30 – 10:00 óra között.

Mindenkire vonatkozóan felhívom figyelmüket, hogy csere ételhordóról, azok tisztaságáról mindenki köteles gondoskodni. Közegészségügyi előírások betartása okán a nem megfelelően tisztán tartott ételhordókat nem áll módunkban megtölteni!

Cseh Károly           

Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ

Ünnepi nyitvatartási és hulladékszállítási rend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2019. december 24 - 26.), valamint 2020. január 1-jén változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása:

2019. december 14. szombat ZÁRVA
2019. december 23. hétfő 08:00 - 16:00
2019. december 24 - 29. kedd - vasárnap ZÁRVA
2019. december 30. hétfő 08:00 - 16:00
2019. december 31. kedd 08:00 - 12:00
2020. január 1. szerda ZÁRVA

Kivéve a kazincbarcikai ügyfélszolgálati iroda, ott költözés miatt 2019. december 16. - 2020. január 2. között ZÁRVA tart.

Hulladékudvarok nyitva tartása:

  2019. december 21. - 2020. január 1.  2020. január 2.  2020. január 3.
 Borsodnádasd  ZÁRVA ZÁRVA  ZÁRVA 
 Ózd I.  ZÁRVA 08:00 - 18:00  08:00 - 18:00
 Ózd II.  ZÁRVA ZÁRVA  08:00 - 18:00 

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 2020. január 6-tól a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadják ügyfeleinket.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A 2020. évre vonatkozó hulladéknaptárak hamarosan feltöltésre kerülnek weboldalunkra.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Értesítés a bérlettámogatásról

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy a 2019. december havi (határozattal rendelkezők részére) bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2019. december 11-e (szerda) 10.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a november havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2019. december 05-e (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés áramszünetről

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy Borsodnádasd városban az alábbi utcákat érintő középfeszültségű hálózatunkon rekonstrukciós munkát végzünk:

2019. december 03-án 08:00-16:00-ig

Közterület (utca) Házszám (-tól) Házszám (-ig)
Engels Frigyes végig
Vájár végig
Bányász végig
Szekeresbükk telep végig
Köztársaság 21 25
Kővágó végig
Akácos végig
Rákóczi Ferenc 11 és 2 végig
Batsányi János végig
Gálrétje végig
Verős végig
Szőlő végig
Kossuth Lajos 1 és 2 65 és 38
Virág végig
Béke végig

Fontos! Az áramszünet érinti Borsodnádasd ÉRV szennyvíztisztítót is. Hrsz. 0160

A munkavégzés miatti áramszünet érinti az Önök vételezési helyét.

A fent jelzett időpontban a villamos energiaszolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.

Biztonsági okokból felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek